Skip to main content

Reselandet Tysklands incoming fortfarande på plus

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2013 13:18 CEST

Slottet Neuschwanstein i Schwangau. FOTO: Jim McDonald/DZT.

Tysklandsturismen har utvecklat sig fortsatt positiv under årets första fem månader. Från januari till maj 2013 har redan över 24,5 miljoner utländska övernattningar registrerats på logianläggningar med fler än 10 bäddar, enligt uppgifter från Statistisches Bundesamt. Det motsvarar en tillväxt på 3,2 procent jämfört med samma period förra året.

– Resultatet för maj är positivt i år igen. Med tillväxten under januari till maj månad befäster reselandet Tyskland på nytt sin position som ett av Europas populäraste turistmål, förklarar parlamentsledamoten Ernst Burgbacher, parlamentarisk statssekreterare för förbundsministern för ekonomi och teknologi och förbundsregeringens ansvarige för frågor rörande små och mellanstora företag samt turism.

Europa ger konstant tillväxt

Med över 18,5 miljoner övernattningar under perioden januari - maj 2013 kommer cirka tre fjärdedelar av alla utländska övernattningar i Tyskland från Europa.

– Under de första fem månaderna 2013 kom runt 3,1 procent fler övernattningar från den starka regionen Europa än året dessförinnan, förklarar Petra Hedorfer, styrelseordförande i Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT).

Inom Europa utvecklar sig Schweiz, Tysklands näst viktigaste marknad, fortsatt positivt och tillväxten har inom de första fem månaderna legat på 5 procent jämfört med samma period förra året. Mellan januari och maj 2013 har sammanlagt 1,87 miljoner övernattningar från Schweiz registrerats. De flesta gäster från grannlandet är dessutom stamgäster som återkommer. Enligt en studie från DZT, World Travel Monitor och IPK, som genomförts i år, var 1,9 miljoner av de 2,6 miljoner semesterresenärer som 2012 kom från Schweiz besökare som redan tidigare semestrat i Tyskland.

Med en uppgång på över 8 procent jämfört med i fjol, bidrog även resenärer från Storbritannien till den tilltagande volymen. Från januari till maj 2013 registrerades nästan 1,67 miljoner övernattningar från det förenade kungariket. Bland gästerna från Storbritannien är kulturresor särskilt uppskattade. Britterna utgör, enligt en gemensam kvalitetsstudie av DZT och reseförsäkringsbolaget ERV, 17 procent på alla kulturresor till Tyskland och placerar sig därmed på andra plats i rankingen tätt efter USA som ligger i topp med hela 22 procent.

Likaså positivt påverkade de danska gästernas resvanor Tysklands goda incoming. Danskarna bidrog under januari till maj med en ökning av övernattningsvolymen på 5,2 procent jämfört med året innan. Även från Polen kunde DZT konstatera en konstant hög efterfrågan. Med en ökning på 8 procent jämfört med året innan stod grannlandet i öst för en betydlig del av den ökande mängden övernattningar.

Oproportionellt stor tillväxt från Ryssland

En oproportionellt stor tillväxt på 21,2 procent under januari - maj 2013, jämfört med året dessförinnan, står Ryssland för. Under de fem första månaderna i år har över en miljon besökare rest till Tyskland från denna viktiga marknad. Även resande från de arabiska golfstaterna bidrog med en ökning på 16,3 procent till den tydligt tilltagande övernattningsvolymen jämfört med året innan. Också Israel utmärker sig med en ökning på 19,5 procent, jämfört med 2012, bland de länder som utvecklat sig starkt under årets fem första månader.

Från Amerika registrerades 2,4 miljoner övernattningar under januari - maj, dvs. precis lika många som året innan. Från Asien kan en ökning på 4,3 procent under årets första fem månader fastställas jämfört med samma period 2012. Ökningen i procent motsvaras av 2,6 miljoner övernattningar. Av de övernattningar som härrör från Asien står Kina, med nästan 563 000 och en ökning på 3,5 procent jämfört med året innan, för merparten.

– Med en fortsatt konstant utveckling av de viktigaste marknaderna räknar vi med en tillväxt på två till tre procent för reselandet Tyskland. Vi måste däremot vara beredda på att högvattnet som drabbade några tyska regioner i juni och juli kan komma att påverka resestatistiken, säger Petra Hedorfer.

Om DZT, Tyska Turistbyråns huvudkontor

Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) är Tysklands nationella turistråd med huvudkontor i Frankfurt am Main. DZT representerar Tyskland som resmål på uppdrag av förbundsministeriet för ekonomi och teknik (BMWi) och stöds av denna instans enligt ett beslut i den tyska förbundsdagen. DZT utvecklar och tillhandahåller strategier och produkter för att ytterligare stärka den positiva bilden av tyska resmål utomlands och främja turismen i Tyskland. DZT finns representerat i 30 länder över hela världen. Mer information finns på vårt presscentrum online.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy