Skip to main content

Tysklands incoming ger fortsatt dynamisk tillväxt

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2017 14:32 CET

Tysklands julmarknader lockar årligen över 85 miljoner besökare från hela världen. En av dem är julmarknaden i Erfurt (Thüringen). FOTO: Barbara Neumann/Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

Mot slutet av det tredje kvartalet 2017 uppvisar tysk incomingturism en fortsatt stabil tillväxttakt. Enligt preliminära siffror från Statistisches Bundesamt för perioden januari till september registrerades 65,3 miljoner internationella övernattningar i logianläggningar med tio bäddar eller fler, vilket är fyra procent mer än under samma period föregående år.

Petra Hedorfer, styrelseordförande för Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT), förklarar: 
– Både under första halvåret och under sommarsäsongen vann tysk incoming återigen i tillväxt och dynamik: Siffrorna för internationella övernattningar låg under perioden januari till september 2016 på plus 1,6 procent och resultatet har mer än fördubblats i år. Detta bekräftar reselandet Tysklands utmärkta position för såväl affärsresor som nöjesresor.

Delresultat bekräftar hittillsvarande prognos i internationell konkurrens

Den ökade tillväxten jämfört med föregående år rimmar väl med den dynamiska turismutvecklingen globalt sett. De senaste siffrorna från World Tourism Barometer (UNWTO) uppvisar vid utgången av augusti ett plus på åtta procent för internationella ankomster i Europa, vilket kan jämföras med resultatet för föregående år som låg på två procent.

UNWTO:s prognos för innevarande år förutspådde en ökning på tre till fyra procent vid internationella ankomster globalt sett och två till tre procent för Europa, vilket bekräftas av de aktuella siffrorna.

IPK International bekräftar hög efterfrågan på resor till Tyskland

Enligt de senaste undersökningarna från marknadsforskningsinstitutet IPK International har trenden med semesterresor från Europa till Tyskland vunnit ytterligare mark och visar en mycket positiv utveckling med ett plus på sex procent under årets åtta första månader. Särskilt glädjande är att inte bara kortsemestrarna (+ 6 procent) ökar utan att även de längre semesterresorna med minst fyra övernattningar (+ 5 procent) uppvisar en dynamisk tillväxt. Bland kortsemestrarna är det fortsatt stadsresor som trendar med hela plus 18 procent.

I IPK:s utvärdering av ursprungsländer märks särskilt Rysslands utomordentligt dynamiska utveckling som med ett plus på hela 25 procent återtar sin plats bland de viktigaste europeiska källmarknaderna för Tysklands turism.

Från Sverige har 1 236 216 övernattningar registrerats mellan januari och augusti 2017, vilket är en ökning av antalet övernattningar med 0,4 procent jämfört med samma period i fjol.

Läs mer om reselandet Tyskland på www.germany.travel.

Här kan du läsa mer om tyska julmarknader.

Om DZT, Tyska Turistbyråns huvudkontor

Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) är Tysklands nationella turistråd med huvudkontor i Frankfurt am Main. DZT representerar Tyskland som resmål på uppdrag av förbundsministeriet för ekonomi och energi (BMWi) och stöds av denna instans enligt ett beslut i den tyska förbundsdagen. DZT utvecklar och tillhandahåller strategier och produkter för att ytterligare stärka den positiva bilden av tyska resmål utomlands och främja turismen i Tyskland. DZT finns representerat i 32 länder över hela världen. Mer information finns på vårt presscentrum online.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy