Tags

klimat 34 klimatkompensation 33 zeromission 33 u&w 25 klimatsmart 14 klimatneutral 9 u&we 7 klimatsalong 6 socia venture network 5 svn 4 plan vivo 3 ekologisk 3 miljö 2 csr 2 agroforestry 2 ekologisk mat 2 klimatförhandlingar 2 absolut vodka 1 toxic footprint 1 djuromsorg 1 fair trade 1 sktf 1 cdp nordic 1 clinton foundation 1 streamtel 1 kaliber 1 cdp 1 forest carbon partners 1 fjärrvärme 1 zeromisson 1 kaffe 1 mobilitet 1 scolel té 1 cop15 1 kommunikation 1 fred 1 klimatbokslut 1 arla 1 kamelanalys 1 our impacts 1 klimatpåverkan 1 energieffektiv 1 klimatpositiv 1 forest carbon 1 miljödriven affärsutveckling 1 scoring 1 grön it 1 ekologiska fotavtryck 1 norrenergi 1 kulturhuset 1 1 miljon ton co2 1 Our Impact 1 ekologiskt 1 ncc construction 1 trädplantering 1 ekonomisk kris 1 gröna bilister 1 fair union 1 hållbar utveckling 1 halvårsrapport 1 biologisk månfald 1 carbon disclosure project 1 klimatfotavtryck 1 mäta utsläpp 1 cdp norden 1 almedalsveckan 1 klimatrapportering 1 hållbar tillväxt 1 klimatnytta 1 ekosystemtjänster 1 the absolut company 1 Ekologiska kvitton 1 energibesparing 1 småbrukare 1 forest carbon offsets 1 brasilien 1 malawi 1 miljö- och hälsofarliga kemikalier 1 kemi 1 klimatkompenserad 1 biogasanläggning 1 solvatten 1 johanna grant 1 klimat accounting klimatredovisning miljöredovisning cdp 1 vattenfotavtryck 1 iso 26000 1 milleniemål 1 effektivt byggande 1 skatteverket 1 transparent 1 förbättring 1 uganda 1 träd 1 nyrekryteringar 1 tryggad tillgång till mat 1 samarbete 1 konsulter 1 kemikalier 1 utsläppsminskning 1 byggnation 1 Visa alla taggar
Stadigt uppåt för ledande klimatkompenserare  – passerade 1 miljon ton CO2

Stadigt uppåt för ledande klimatkompenserare – passerade 1 miljon ton CO2

Pressmeddelanden   •   2014-09-18 11:57 CEST

Intresset för klimatkompensation tycks öka i Sverige, samtidigt som en färsk internationell studie även visar stora socio-ekonomiska och miljömässiga pluseffekter lokalt i länder där klimatkompensationsprojekten genomförs. En av Sverige ledande aktörer inom klimatkompensation, ZeroMission, har nu sedan starten för åtta år sedan passerat en volym motsvarande totalt 1 miljon ton CO2.

Ny klimatsatsning från Max prisas av Clinton

Ny klimatsatsning från Max prisas av Clinton

Pressmeddelanden   •   2014-06-23 09:00 CEST

Som del i sitt klimatarbete går nu Max Hamburgerrestauranger in i projektet Trees of Hope i Malawi, som drivs på plats av Clinton Foundation och som representeras i Sverige av ZeroMission. Max blir största medaktören i projektet och USA:s tidigare president Bill Clinton prisade satsningen vid ett Sverigebesök nyligen.

ZeroMissions Johanna Grant blir ny ordförande i Gröna Bilisters styrelse

ZeroMissions Johanna Grant blir ny ordförande i Gröna Bilisters styrelse

Pressmeddelanden   •   2014-06-10 11:52 CEST

På 20-årsdagen den 29/3 hölls ett årsmöte under festliga former. Till ny ordförande föll valet på Johanna Grant och övriga ledamöter består av Jesper Johansson, Marielle Fredriksson, Per Östborn och sittande styrelseledamot Martin Prieto Beaulieu. Med två ledamöter under 35 år innebär detta en klar föryngring av styrelsen, därtill att Gröna Bilister har fått sin första kvinna på ordförandeposten.

Media-no-image

Seminarium Bygga bortom lagom! 27 maj kl 8.30-10.30

Pressmeddelanden   •   2014-05-12 15:42 CEST

Hus ska stå under lång tid. Klimateffekten kan därför vara ansenlig. Många initiativ tas för att göra byggande hållbart och energieffektivt. Gröna byggnader börjar vara ett konkurrensmedel för byggföretag och husägare. Ekosystemtjänster i anslutning till byggande också. Hållbart byggande inkluderar ytterligare en funktion; de sociala aspekterna som trivsel och god boendemiljö.

Fler positiva skattebesked om klimatkompensation

Fler positiva skattebesked om klimatkompensation

Pressmeddelanden   •   2014-05-12 15:13 CEST

Nu har det kommit ännu ett klargörande besked kring principiellt viktiga skattefrågor för verksamheter som klimatkompenserar. I ett förhandsbesked går Skatterättsnämnden återigen emot Skatteverket och menar att både klimatkompensation och klimatberäkningar är momspliktiga tjänster, vilket möjliggör för verksamheter att dra av kostnader för klimatkompensation på samma sätt som andra kostnader.

Media-no-image
Länsförsäkringar Jönköping klimatkompenserar med trädplantering i Afrika genom klimattjänsten ZeroMission

Länsförsäkringar Jönköping klimatkompenserar med trädplantering i Afrika genom klimattjänsten ZeroMission

Pressmeddelanden   •   2014-03-05 09:01 CET

Årets miljömål att ytterligare minska utsläppen från tjänsteresor har uppnåtts. Därmed har Länsförsäkringar Jönköping minskat utsläppen från tjänsteresor med 74 procent sedan 2002. Nu tar bolaget nästa steg, genom att klimatkompensera verksamhetens alla utsläpp för 2013. Kompensationen sker genom klimattjänsten ZeroMission genom att småbrukare i Moçambique får ersättning för att plantera träd.

Media-no-image

National Geographic purchases Plan Vivo offsets

Pressmeddelanden   •   2014-02-14 16:11 CET

National Geographic is buying forest carbon offsets from Carbon Tanzania's Yaeda Valley REDD project as part of the organisation's strategy to reduce operational emissions. The Yaeda Valley project, certified by Plan Vivo, is one of the agroforestry projects within ZeroMission's portfolio.

Media-no-image

ZeroMission med kunder köpte klimatkompensation med en klimatnytta motsvarande 200 000 ton CO2e under 2013

Pressmeddelanden   •   2014-02-11 14:51 CET

ZeroMission är världens största återförsäljare av klimatkompensation i skogsprojekt certifierade av Plan Vivo. Under 2013 har vi tillsammans med våra kunder klimatkompenserat över 200 000 ton CO2e vilket bidragit till att över 550 000 träd har återplanterats på en yta motsvarande cirka 1500 fotbollsplaner.

Media-no-image

Det man mäter kan man påverka. Nu finns det uppmärksammade klimatverktyget Our Impacts i svensk tappning.

Pressmeddelanden   •   2014-02-05 08:00 CET

Sedan 2010 har ZeroMission erbjudit företag och organisationer att mäta upp sin klimatpåverkan genom det webbaserade klimatverktyget Our Impacts. Our Impacts är internationellt erkänt och finns sedan årsskiftet nu även i en svensk verison.

Media-no-image

ZeroMission inleder nytt samarbete med REDD – projekt i Yaeda Valley, Tanzania

Pressmeddelanden   •   2013-12-11 16:14 CET

ZeroMission inleder ett samarbete med Carbon Tanzania och projektet Yaeda Valley REDD Project. I och med samarbetet erbjuds svenska företag och organisationer att klimatkompensera, genom bevarande av skog. Projektet är certifierat i enlighet med Plan Vivo och stärker ZeroMission som världens största återförsäljare av klimatkompensation från Plan Vivo-projekt.

Media-no-image

U&We tecknar samarbetsavtal med Worldfavor

Pressmeddelanden   •   2013-12-03 13:34 CET

U&We har tecknat ett samarbetsavtal med Worldfavor för att erbjuda företag ett enkelt sätt att redovisa sitt hållbarhetsarbete enligt ISO 26000.

ZeroMissions klimatkompensationsprojekt i Uganda prisat av FN

ZeroMissions klimatkompensationsprojekt i Uganda prisat av FN

Pressmeddelanden   •   2013-11-07 10:00 CET

ZeroMission är med kunder som Max, NCC, Arla och Arvid Nordquist, en ledande leverantör av frivillig klimatkompensation. Nu får ett av ZeroMissions Plan Vivo-projekt, Trees for Global Benefits i Uganda och organisationen Ecotrust, pris av FN för sitt framgångsrika arbete att stödja småbrukare med hållbart jord- och skogsbruk samt klimatanpassning.

U&We hjälper börsbolag att redovisa klimatpåverkan

U&We hjälper börsbolag att redovisa klimatpåverkan

Pressmeddelanden   •   2013-10-08 13:15 CEST

CDP, tidigare Carbon Disclosure Project, presenterade igår sin rapport över hur de största nordiska börsbolagen hanterar klimatförändringen. 157 bolag har besvarat den årliga enkäten om hur de ser på risker och möjligheter i samband med klimatförändringen, vilka utsläpp av växthusgaser de har och vilka minskningar de avser att göra.

Media-no-image

Klimatkompensation – ett bra sätt för företag och organisationer att ta ansvar

Pressmeddelanden   •   2013-08-06 14:25 CEST

Drygt varannan svensk tycker att klimatkompensation är ett bra sätt att ansvar på för företag och organisationer. Det pekar på att klimatkompensation kan vara ett konkurrensmedel som företag kan använda sig av i större utsträckning än vad företagen insett.

Media-no-image

Max Hamburgerrestauranger tar mest aktivt miljöansvar enligt konsumenter

Pressmeddelanden   •   2013-07-03 16:00 CEST

I en färsk opinionsundersökning som Novus utfört på uppdrag av ZeroMission har svenskars kunskap och attityder till klimatfrågor kartlagts. Max Hamburgerrestauranger anses vara det företag som tar mest aktivt miljöansvar enligt konsumenterna. De konsumenter som medverkade
 får fritt namnge företag som de anser ha ett aktivt miljöarbete. Max Hamburgare nämns överlägset av 8 procent.

Media-no-image

U&We inleder samarbete med Norrenergi kring klimatkompenserad fjärrvärme och fjärrkyla

Pressmeddelanden   •   2013-04-29 16:51 CEST

I väntan på att nå 100 procent förnybar energi i alla leveranser erbjuder Norrenergi sina kunder klimatkompenserad fjärrvärme och fjärrkyla. Det sker i samarbete med hållbarhetskonsulterna U&We:s klimattjänst ZeroMission.

Media-no-image

Tvätta bilen hos OKQ8 och hjälp familjer i Uganda att slippa magsjukdomar

Pressmeddelanden   •   2013-04-24 15:08 CEST

Tvättar man bilen hos OKQ8 under maj månad kan man bidra till att utsatta familjer i Uganda får rent vatten. Då drar OKQ8 igång en kampanj för att fästa uppmärksamheten på att vattenförsörjningen på många ställen i världen är ett stort problem.

Media-no-image

Hyr klimatkompenserad bil hos OKQ8!

Pressmeddelanden   •   2013-02-08 11:19 CET

I samarbete med U&We erbjuder OKQ8 sina kunder klimatkompenserade hyrbilar genom Plan Vivo-certifierad trädplantering. Klimatkompensationen görs i Chiapas- och Oaxacaregionerna i Mexiko i samarbete med lokala bönder. Plan Vivo-standarden innebär att bönderna får ersättning för att leverera ekosystemtjänster i form av klimatnytta, biologisk mångfald och en förbättrad lokal miljö.

Media-no-image

U&We tar tillbaka felaktiga uppgifter om journalisten Anna Wallenlind Nuvunga

Pressmeddelanden   •   2012-12-10 18:39 CET

U&We har hävdat i ett brev till SR och i ett pressmeddelande att det finns en koppling mellan Via Campesina och Anna Wallenlind Nuvunga. U&We har genom Envirotrade fått information om att Anna Wallenlind Nuvunga intervjuat personer inom Envirotrade under sommaren, och utifrån dessa intervjuer ska citat ha dykt upp i artiklar som publicerats under Via Campesinas namn.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.