Skip to main content

Taggar

klimat 36 klimatkompensation 33 zeromission 33 u&w 26 u&we 17 klimatsmart 14 klimatneutral 9 klimatsalong 6 socia venture network 5 svn 4 ekosystemtjänster 4 plan vivo 3 ekologisk mat 3 planetnytta 3 ekologisk 3 csr 2 miljö 2 agroforestry 2 cdp 2 klimatförhandlingar 2 hållbara restauranger 2 pollinering 2 vattenfotavtryck 2 hållbart kontor 1 buller 1 solenergi 1 kamelanalys 1 klimatpåverkan 1 energieffektiv 1 klimatpositiv 1 forest carbon 1 scoring 1 RLA 1 norrenergi 1 kulturhuset 1 Our Impact 1 1 miljon ton co2 1 ekosystemtjänst 1 fair finance 1 gröna bilister 1 hållbar utveckling 1 halvårsrapport 1 carbon disclosure project 1 klimatfotavtryck 1 hållbar tillväxt 1 klimatnytta 1 ny personal 1 Ekologiska kvitton 1 brasilien 1 hållbarhetsrapportering 1 hållbart byggande 1 schyssta villkor 1 miljö- och hälsofarliga kemikalier 1 international noise awareness day 1 reko 1 building sustainability sgbc14 1 kemi 1 johanna grant 1 ekonomisk hållbarhet 1 mest hållbara kontorshyresgäst 1 effektivt byggande 1 milleniemål 1 skatteverket 1 förbättring 1 träd 1 anti-buller 1 nyrekryteringar 1 samhällsplanering 1 utsläppsminskning 1 green tenant award 1 fjärrkyla 1 markatta 1 absolut vodka 1 fair trade 1 clinton foundation 1 streamtel 1 stadsplanering 1 fjärrvärme 1 zeromisson 1 kaffe 1 scolel té 1 fred 1 uandwe20 1 klimatbokslut 1 arla 1 hållbara städer 1 our impacts 1 miljödriven affärsutveckling 1 right livelihood award 1 grön it 1 ekologiska fotavtryck 1 miljövänligt kontor 1 ekologiskt 1 ncc construction 1 trädplantering 1 grönt byggande 1 ekonomisk kris 1 fair union 1 biologisk månfald 1 mäta utsläpp 1 almedalsveckan 1 cdp norden 1 hållbara 1 smart cities 1 klimatrapportering 1 restauranger 1 bin i stan 1 the absolut company 1 öppenhet 1 energibesparing 1 småbrukare 1 social hållbarhet 1 forest carbon offsets 1 malawi 1 mat 1 klimatkompenserad 1 konsument 1 biogasanläggning 1 solvatten 1 klimat accounting klimatredovisning miljöredovisning cdp 1 iso 26000 1 kaliber 1 uganda 1 transparent 1 tryggad tillgång till mat 1 samarbete 1 konsulter 1 kemikalier 1 byggnation 1 klimatkrig 1 klimatberäkning 1 toxic footprint 1 djuromsorg 1 sktf 1 cdp nordic 1 transparens 1 bin 1 forest carbon partners 1 planetary boundaries 1 hållbarhet 1 mobilitet 1 cop15 1 kommunikation 1 bikupor 1 Visa alla taggar
Anna Larsson tillbaka i rollen som hållbarhetskonsult på U&We

Anna Larsson tillbaka i rollen som hållbarhetskonsult på U&We

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 14:42 CEST

Anna Larsson, ekonom och hållbarhetsspecialist är, efter drygt ett och ett halvt år på PwC i Storbritannien, tillbaka som hållbarhetskonsult på U&We. Hon förstärker U&We:s erbjudande inom hållbarhetsrapportering och arbetet med större bolags interna processer kring rapportering, uppföljning och riskhantering.

Bin i Stan – avtal med Stockholmshem

Bin i Stan – avtal med Stockholmshem

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2017 14:59 CEST

U&We har tillsammans med två andra leverantörer tecknat ramavtal med Stockholmshem som innebär att placera ut bikupor i Stockholmshems bostadsområden. U&We gör detta genom initiativet Bin i Stan där bikupor hyrs ut till företag, kommuner och andra organisationer. Bikuporna placeras i stadsmiljö för att utnyttja potentialen som finns i form av parker, alléer, trädgårdar, rabatter och fönsterlådor

Anti-bullertunnel ett innovativt försök att stänga in trafikbuller istället för människor

Anti-bullertunnel ett innovativt försök att stänga in trafikbuller istället för människor

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2017 11:52 CEST

U&We har tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola, Hallbyggarna Jonsereds, Måns Tham Arkitektkontor, Solkompaniet, Stockholm Stad, Trafikverket, Vindfanan och ÅF-Infrastructure beviljats stöd från Vinnova. Stödet ges till ett projekt som vill stänga in trafikbullret inte människorna och få solenergi på köpet. Vi drar igång idag på International Noise Awareness Day.

Vad ligger på ditt julbord?

Vad ligger på ditt julbord?

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 06:30 CET

Vi är många som äter på restaurang och genom våra matval påverkar vi omvärlden. Men hur gör vi medvetna val när vi inte vet vilka råvaror som ligger på tallriken? Hur ser produktionen och vägen till restaurangen ut? Den 7 december lanserar Hållbara Restauranger, tillsammans med Worldfavor, ett interaktivt verktyg där den intresserade gästen får tillgång till restaurangers hållbarhetsarbete.

Lyckad rekrytering stärker hållbarhetskonsulterna U&We

Lyckad rekrytering stärker hållbarhetskonsulterna U&We

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2016 06:52 CEST

Cecilia Näsman kompletterar konsultföretaget U&We med kunskap och lång erfarenhet från finansmarknaden och inom social och ekonomisk hållbarhet. U&We har fortsatt stabil tillväxt och för att klara av leverera med hög kvalitet och svara på alla förfrågningar behöver vi bli fler. För att svara på den ökade efterfrågan från finansbranschen välkomnas Cecilia som ny partner och konsult.

För att möta förändringarna i omvärlden rekryterar U&We ännu en ung förmåga med stor potential

För att möta förändringarna i omvärlden rekryterar U&We ännu en ung förmåga med stor potential

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2016 14:00 CEST

Julia Senninger kompletterar konsultföretaget U&We med ny kunskap. För att stå rustade inför framtiden och den snabba förändring som sker i omvärlden behöver U&We unga förmågor som vill vara med och utveckla bolaget. För att svara på den ökade efterfrågan speciellt från företag inom besöksnäringen välkomnas Julia som ny partner och konsult.

Media no image

Planetnytta – när hållbarhet inte räcker!

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2016 17:30 CEST

485 seminarier under Almedalsveckan handlar om hållbarhet. Det är ingen tvekan om att det är ett tema som engagerar, både att arrangera och att delta i. Men räcker hållbarhet, måste vi inte gå längre? För planetnytta ska man inte fråga Hur? Det finns inte många som vet svaret på den frågan. Bättre är att ställa frågan Vem och vilka kan bidra till planetnytta?

Media no image

Debattinlägg: Riksdagens talman!

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2016 08:32 CEST

Nyligen har det framkommit att Right Livelihood Award (RLA) inte längre får ha sin prisceremoni i riksdagens lokaler med hänvisning till att det råder platsbrist. Säkerligen är detta ett missförstånd – att bereda plats för ett pris som ska "hedra och stödja de som erbjuder praktiska och exemplariska lösningar på de viktigaste utmaningarna världen står inför" kan väl inte vara ett reellt problem?

Fler bin i Norrköping

Fler bin i Norrköping

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2016 13:51 CEST

Det är väl känt att bin far illa och att vi inte klarar matförsörjning om de försvinner. Nu tas ett initiativ i Norrköping för att få igång biodling i stadsmiljön, där företag och biodlare samverkar för att lyfta fram betydelsen av pollinering. Projektet ”Bin i Stan” lanseras i samband med ”Trädgårdslust” på Färgargården lördagen den 21 maj.

Lyckad rekrytering stärker hållbarhetskonsulterna U&We

Lyckad rekrytering stärker hållbarhetskonsulterna U&We

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2015 06:30 CET

Håkan Emilsson kompletterar konsultföretaget U&We med djup ekosystemtjänstkunskap och välkomnas som ny partner och konsult. U&We, som firar 20 år i år, har lagt sitt bästa ekonomiska år bakom sig och för att fortsätta tillväxten behöver vi bli fler.

Hållbara Restauranger vill få fler restauranger att arbeta hållbart

Hållbara Restauranger vill få fler restauranger att arbeta hållbart

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2015 16:36 CEST

Hållbara Restauranger lanserar verktygslåda för restauranger som vill arbeta mer strukturerat med hållbarhetsfrågor. Verktygslådan har fokus på fem områden – mat, miljö & klimat, reko, kommunikation och ekonomi. Jens Johansson & Ellinor Eke på U&We är två av initiativtagarna.

Media no image

Företagens nya djärva vision, Planetnytta

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2015 05:30 CET

Konsultföretaget U&We, som firar 20 år i år, vill utmana företag att anta en långsiktig vision som handlar om att inte ta utan ge, återställa i stället för att föröda. Vi kallar det Planetnytta. I det långa loppet är det en nödvändig vision om man ska förtjäna kundernas och intressenternas respekt.

Hållbarhetshub vinnare i Green Tenant Award

Hållbarhetshub vinnare i Green Tenant Award

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2014 10:22 CET

I torsdags delades priset Green Tenant Award 2014 ut till Sverige mest hållbara kontorshyresgäst. I lokalerna på Stora Nygatan 45 i Gamla Stan har ZeroMission, U&We och Futerra lyckats få till en arbetsplats med wow-effekt på besökaren - ett i alla stycken hållbart kontor.

C/O City lanserar verktyg för urbana ekosystemtjänster

C/O City lanserar verktyg för urbana ekosystemtjänster

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2014 06:00 CET

C/O City lanserar verktyg och metoder för planerare, arkitekter, byggbolag och byggherrar som gör det enklare att arbeta med ekosystemtjänster. Resultaten inkluderar en handbok om ekosystemtjänster i planeringen och en databas med fakta om hur naturen i staden kan minska buller, hantera dagvatten och sänka temperaturen i städer. Resultaten lanseras på Building Sustainability SGBC14.

Media no image

Medvetenheten om klimatarbete ökar hos konsumenterna

Pressmeddelanden   •   Okt 28, 2014 09:35 CET

Andelen svenskar som känner till klimatkompensation ökar kraftigt, samtidigt som allt fler även föredrar att köpa av företag som minskar sin klimatpåverkan. Det framgår av en ny undersökning utförd av Novus.

Stadigt uppåt för ledande klimatkompenserare  – passerade 1 miljon ton CO2

Stadigt uppåt för ledande klimatkompenserare – passerade 1 miljon ton CO2

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2014 11:57 CEST

Intresset för klimatkompensation tycks öka i Sverige, samtidigt som en färsk internationell studie även visar stora socio-ekonomiska och miljömässiga pluseffekter lokalt i länder där klimatkompensationsprojekten genomförs. En av Sverige ledande aktörer inom klimatkompensation, ZeroMission, har nu sedan starten för åtta år sedan passerat en volym motsvarande totalt 1 miljon ton CO2.

Ny klimatsatsning från Max prisas av Clinton

Ny klimatsatsning från Max prisas av Clinton

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2014 09:00 CEST

Som del i sitt klimatarbete går nu Max Hamburgerrestauranger in i projektet Trees of Hope i Malawi, som drivs på plats av Clinton Foundation och som representeras i Sverige av ZeroMission. Max blir största medaktören i projektet och USA:s tidigare president Bill Clinton prisade satsningen vid ett Sverigebesök nyligen.

ZeroMissions Johanna Grant blir ny ordförande i Gröna Bilisters styrelse

ZeroMissions Johanna Grant blir ny ordförande i Gröna Bilisters styrelse

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2014 11:52 CEST

På 20-årsdagen den 29/3 hölls ett årsmöte under festliga former. Till ny ordförande föll valet på Johanna Grant och övriga ledamöter består av Jesper Johansson, Marielle Fredriksson, Per Östborn och sittande styrelseledamot Martin Prieto Beaulieu. Med två ledamöter under 35 år innebär detta en klar föryngring av styrelsen, därtill att Gröna Bilister har fått sin första kvinna på ordförandeposten.

Media no image

Seminarium Bygga bortom lagom! 27 maj kl 8.30-10.30

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2014 15:42 CEST

Hus ska stå under lång tid. Klimateffekten kan därför vara ansenlig. Många initiativ tas för att göra byggande hållbart och energieffektivt. Gröna byggnader börjar vara ett konkurrensmedel för byggföretag och husägare. Ekosystemtjänster i anslutning till byggande också. Hållbart byggande inkluderar ytterligare en funktion; de sociala aspekterna som trivsel och god boendemiljö.

Fler positiva skattebesked om klimatkompensation

Fler positiva skattebesked om klimatkompensation

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2014 15:13 CEST

Nu har det kommit ännu ett klargörande besked kring principiellt viktiga skattefrågor för verksamheter som klimatkompenserar. I ett förhandsbesked går Skatterättsnämnden återigen emot Skatteverket och menar att både klimatkompensation och klimatberäkningar är momspliktiga tjänster, vilket möjliggör för verksamheter att dra av kostnader för klimatkompensation på samma sätt som andra kostnader.