Skip to main content

Konkursökning första halvåret avspeglar osäker konjunktur

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2012 07:50 CEST

Antalet företagskonkurser ökade med 8 procent under första halvåret 2012. Framför allt ökar konkurserna inom transportindustrin och partihandeln, men även byggindustrin och detaljhandeln har det tufft. Majoriteten av Sveriges län har nu fler konkurser än under motsvarande period förra året. Uppsala län upplever en kraftig ökning, och i Stockholm drar byggkonkurserna iväg. I Skåne däremot har konkurserna minskat något.

Antalet företagskonkurser uppgick under första halvan av 2012 till 3 411 – en ökning med 8 procent jämfört med samma period förra året. De allra flesta branscher drabbas av fler konkurser än tidigare, liksom huvudparten av Sveriges län.  I juni månad gick 598 företag i konkurs. Det motsvarade en ökning med 17 procent jämfört med samma månad föregående år.
– Utvecklingen är oroande, och den förbättring som till synes var på gång inom svensk ekonomi under inledningen av året verkar låta vänta på sig. I stället ser vi hur den för svenskt vidkommande så viktiga exportmarknaden viker ned, samtidigt som industrin upplever en minskad orderingång och hushållen fortsätter att hålla hårt i plånboken. Det skapar en tuff situation för många företag, i synnerhet för nystartade och de som redan har levt på marginalen under en längre tid, säger UC:s marknadschef Roland Sigbladh.

Dystert första halvår i de flesta branscher…
De största konkursuppgångarna står transportindustrin och partihandeln för, men även byggindustrin och detaljhandeln har det kämpigt. Konkursökningarna är i princip riksomfattande och alla de större branscherna är drabbade.
– När företagen minskar investeringarna samtidigt som privatpersonerna konsumerar mindre och exportmarknaden krymper, blir utbudet större än efterfrågan i flera branscher och regioner. Det påverkar omsättning, lönsamhet och likviditet negativt och får störst konsekvenser för framför allt små och nystartade företag, säger Roland Sigbladh.  

Primärt är det just mindre företag, med ett fåtal anställda och en nettoomsättning på mindre än 10 miljoner kronor, som drabbats när det gäller företagskonkurser de senaste sex månaderna.
– Vi kan se en viss variation om vi jämför med tidigare år. Fler företag som går i konkurs nu har bara varit i gång i ett eller två år. Det kan rimligen kopplas till att nyföretagandet under 2011 slog rekord, samtidigt som fler företag tog steget över till aktiebolagsformen i och med sänkningen av aktiekapitalet. Aktiebolag är mer konkursbenägna än andra företagsformer med personligt betalningsansvar.

… och i många län
Geografiskt har konkurserna ökat mest i Uppsala län. Bland storstadsregionerna har Stockholm och Västra Götaland fler konkurser nu än motsvarande period förra året, och i Stockholm är det framför allt den dämpade utvecklingen inom byggindustrin som leder till problem. Skåne går mot strömmen med en konkursnedgång på 3 procent.
– Samtidigt är företagarna i Skåne inte särskilt optimistiska inför framtiden, utan tror på minskad försäljning och investeringar framöver, säger Roland Sigbladh.  

Tuffa tider väntar även andra halvåret
Även om utvecklingen i Sverige ser betydligt ljusare än i övriga Europa har återhämtningen i svensk ekonomi tappat tempo. Och om skuldkrisen i euroområdet drar ut på tiden, eller till och med eskalerar, får det självfallet återverkningar på svenskt näringsliv. Det återstår att se hur stora.
– I dagsläget ser situationen för de svenska företagen inte ut att ljusna inom den närmaste tiden, och osäkerheten i omvärlden gör att en allmän försiktighet råder på många håll – företagen skjuter upp sina investeringar, konsumenterna sparar i stället för spenderar. Det finns även mer positiva scenarier för den ekonomiska utvecklingen. Någon tydlig nedgång i konkursantalen under resterande delen av året är dock knappast trolig, avslutar Roland Sigbladh.  

UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. UC-information används som underlag till många miljoner affärs- och kreditbeslut som varje år fattas på företag, banker och finansbolag. Vi erbjuder bland annat dagsaktuell information om företag och privatpersoner som kan användas för kreditbedömningar av kunder och prospects och som underlag för marknadskampanjer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy