Skip to main content

Konkursuppgång– detaljhandeln leder ökningen

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2011 10:35 CET

Företagskonkurserna ökade med 4 procent i november, vilket bidrog till att nedgången hittills i år minskade till 3 procent. Detaljhandeln och fastighetsbranschen bidrog mest till månadsökningen medan transportsektorn ligger kvar på samma konkursnivå. Den oroliga världskonjunkturen och den osäkra svenska konjunkturen kan medföra stigande konkursnivåer i svenskt näringsliv.

Efter att ha minskat de senaste två månaderna ökade nu antalet företagskonkurser under november månad. 588 företag i konkurs innebar en ökning på 4 procent jämfört med samma månad föregående år.

– Det fortfarande osäkra läget i omvärlden och den försämrade svenska konjunkturen påverkar nu även konsumenterna i Sverige, som i större utsträckning lägger pengarna på tjänster istället för produkter. Detta bidrar till att vi nu ser en ökning av konkurser i detaljhandeln. Hoppet står till julhandeln som skulle kunna ge företagen ett behövligt tillskott efter ett svagt år om förväntningarna på en rekordomsättning infrias, säger UC:s marknadschef Roland Sigbladh.

Transportsektorn på samma nivå

Konkursökningen i november berodde framför allt på fler konkurser i detaljhandeln och fastighetsbranschen medan konkurserna i byggindustrin minskade. Transportsektorn, där konkurserna ökat under de senaste två månaderna, låg stadigt kvar på samma nivå som hittills i år. I Västra Götalands län har konkurserna minskat väsentligt med 18 procent medan de i Skåne län ökade med 4 procent. I Stockholms län minskade konkurserna med 1 procent.

– Konkursnedgångarna i Stockholm och Västra Götaland visar att svenskt näringsliv ännu generellt sett mår ganska bra i det osäkra ekonomiska läget. Tvärtemot vad åkarna spår så har inte konkurserna i branschen ökat under månaden vilket är positivt men konkursutvecklingen framöver är svårbedömd då läget i omvärlden fortfarande är instabilt. Ökningen av konkurser i fastighetsbranschen har som följd av den minskade efterfrågan på bostäder. Precis som i detaljhandeln så gör konsumenterna inga större inköp utan sitter hellre säkert än att köpa eller sälja sin bostad i nuläget, säger Roland Sigbladh.

Den fortsatta utvecklingen avgörs i omvärlden

Hittills i år har företagskonkurserna sjunkit med 3 procent jämfört med 2010, från 5659 konkurser till 5497. Detaljhandeln är en stor och där med viktig bransch för den totala konkursutvecklingen och där är läget som tidigare nämnts mycket osäkert.

– Hur detaljhandeln utvecklas kommande år beror mycket på hur det ser ut internationellt framöver och vilken påverkan det får på vår ekonomi. Trots att Sverige fortfarande ligger relativt stabilt jämfört med många andra länder så har omvärlden en stark påverkan på vår ekonomiska utveckling. UC:s prognos för 2011 är fortfarande att konkursantalet kommer att sluta i nivå med utfallet förra året, avslutar Roland Sigbladh.

För mer information
Vår statistik över konkurser i Sverige finns under rubrikerna Riksstatistik, Branschstatistik och Kommunstatistik på https://www.uc.se/statistik/konkursstatistik.html

Vill du ha ovanstående text och månadens statistik i ett dokument kan du ladda ner den som pdf:
UC konkursstatistik nov 2011 (pdf). Statistik för respektive kommun hittar du här:UC Kommunstatistik.

För kommentarer, ytterligare information eller statistik, kontakta Fredrik Polland på 073-914 84 77.

Du som i fortsättningen vill ha UC konkursstatistik via e-post, skriv till pressmeddelande@uc.se.

 

UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. UC-information används som underlag till många miljoner affärs- och kreditbeslut som varje år fattas på företag, banker och finansbolag. Vi erbjuder bland annat dagsaktuell information om företag och privatpersoner som kan användas för kreditbedömningar av kunder och prospects och som underlag för marknadskampanjer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.