Skip to main content

Företagskonkurserna ökar dramatiskt

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 09:40 CEST

UC -ledande leverantör av aktuell svensk konkursstatistik

Företagskonkurserna ökade med hela 51 procent det första kvartalet. I mars uppgick ökningen till enorma 85 procent jämfört med samma månad 2008. Värst utsatt är handeln i storstadsregionerna. Takten i den konkursexplosion vi nu upplever för tankarna tillbaka till krisen i början av 90-talet.


Antalet företagskonkurser ökar allt snabbare i den försvagade konjunkturen. Under mars gick 735 företag i konkurs, vilket innebar en ökning med 338 företag eller extrema 85 procent jämfört med samma månad föregående år.
- Ökningen i mars på 85 procent är dramatisk men man ska beakta att jämförelsemånaden från förra året motsvarade en bottennotering för svenska företagskonkurser i modern tid. Bakom siffrorna döljer sig framför
allt många konkurser i detaljhandeln, men inom alla branscher och regioner får nu företagare allt svårare att få verksamheten att gå ihop i takt med den sjunkande efterfrågan, säger UC:s marknadschef Roland Sigbladh.

Mörkt första kvartal
Under det första kvartalet i år försattes 1 909 företag i konkurs, att jämföra med 1 261 samma period 2008. Det motsvarar en ökning på 51 procent. Ännu är det faktiska konkursantalet lägre än för det första kvartalet
2003 - tillika toppnotering under 2000-talet - men ökningstakten den senaste månaden pekar mot att även 2003 års konkursnivåer snart passeras. Dock lär konkursutsattheten, det vill säga antal konkurser i förhållande till antal aktiva företag, inte nå upp till 2003 års nivå än på ett tag, vilket hänger ihop med att svenskt näringsliv i dag rymmer betydligt fler aktörer. Det stora företagsbeståndet är också i sig en delförklaring till den stora konkursuppgången.

Handeln, transportsektorn och metallindustrin mest drabbade
Alla regioner och branscher noterar stora konkursuppgångar. Stockholms län är nu definitivt lika indraget i konkursboomen som de båda andra storstadsregionerna, och i alla tre utmärker sig handeln som den mest konkursdrabbade sektorn.
- Såväl detaljister som grossister - och i Göteborgsregionen även bilhandeln - slås ut i den knivskarpa konkurrens som uppstår när konsumtionen minskar, säger Roland Sigbladh, som fortsätter:
- Sett till hela landet står transportsektorn och metallindustrin för de största konkursuppgångarna. Bygg- och tjänsteföretagen klarar sig än så länge något bättre, men konkursutvecklingen i Stockholms län de senaste
månaderna visar att även allt fler byggbolag och konsultföretag går samma öde till mötes.


Tillfällig konkursuppgång eller bestående kris?
Hur många konkursoffer kommer då den internationella och inhemska ekonomiska kris, som nu slår mot svenska företag och konsumenter, att skörda? Kommer vi att uppleva samma kris som i början av 90-talet?
- Krisen på 90-talet innebar mångfaldigt fler konkurser och den skiljde sig också mot dagens rent strukturellt,
med många fastighetskonkurser i första hand. Däremot påminner dagens ökningstakt om utvecklingen
från den tiden. För tillfället ser det således allt annat än positivt ut. Avgörande för den kommande konkursutvecklingen blir hur snabbt världsmarknaden, och därmed även den svenska, kan hämta sig från den ekonomiska härdsmältan. UC bedömer att 2009 blir ett nattsvart konkursår, avslutar Roland Sigbladh.

Tabeller, grafer och fullständig pdf

Vår statistik över konkurser i Sverige finns under rubrikerna Riksstatistik, Branschstatistik och Kommunstatistik. Vill du ha ovanstående text och månadens statistik i ett dokument kan du ladda ner denna pdf
UC konkursstatistik mars 2009

För mer information För ytterligare information eller kommentarer, kontakta Fredrik Polland på 073-914 84 77 eller Roland Sigbladh på 073-914 84 60.
Du som i fortsättningen vill ha UC Konkursstatistik via e-post, skriv till pressmeddelande@uc.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.