Skip to main content

Uddevalla Stadshus ska spara el i energitävling

Nyhet   •   Dec 16, 2011 08:21 CET

Björn Osbeck, energi- och klimatrådgivare, visar den nya displayen i Stadshusets entré som visar elförbrukningen.

Uddevalla kommun deltar i tävlingen "Energismarta kommunhus" tillsammans med 20 andra västsvenska kommuner om hur mycket energi som kan sparas i ett kommunhus. Nu finns en display installerad i entrén till Uddevalla Stadshus som visar hur mycket el som förbrukas i byggnaden.

Displayen visar elförbrukningen i kilowatt för ögonblicket, samt senaste dygnet och samma veckodag en vecka tillbaka i tiden.

- Största delen av den el som används i Stadshuset är sådan som vi anställda mer eller mindre styr över själva, som belysning, datoranvändning, skrivare, tillredning av mat, diskning och laddning av mobiltelefoner. Alltså är det också vi som styr över hur mycket vår energianvändning kan minska, säger Björn Osbeck, energi- och klimatrådgivare i Uddevalla kommun.

Av den el som används i Stadshuset går cirka en fjärdedel till datorserverrummen.  En annan stor energiförbrukare är ventilationsaggregaten. Kylsystemet står för cirka en procent av energianvändningen, vilket motsvarar den energi som solcellerna på Stadshuset producerar på ett år.  

Tävlingen "Energismarta kommunhus" som arrangeras av Hållbar Utveckling väst och Länsstyrelsen pågår fram till och med 30 april 2012. Under denna tid har Uddevalla kommun som mål att minska elanvändningen i Stadshuset med åtta procent vilket motsvarar en besparing på cirka 290 000 kronor. Varje arbetsdag används cirka 6 300 kilowattimmar el i Stadshuset, vilket kan jämföras med att en eluppvärmd normalstor villa förbrukar cirka 15 000 kilowattimmar på ett år.

- Det finns många åtgärder som kan minska elanvändningen. Exempelvis att använda skärmsläckare och att alltid stänga av sin dator när man går för dagen, att alltid släcka lampan på sitt rum när man går därifrån och att använda grenkontakt med avstängningsknapp för all kontorsutrustning så att inget står kvar i stand-by läge efter att man stängt av, säger Björn Osbeck.

Varför är Uddevalla kommun med i den här tävlingen?
- Minskar vi vår elanvändning har det betydelse för klimatförändringarna. Vid tillverkning av 10 kilowattimmar el bildas utsläpp av 1 kilo koldioxid. Vi är nyfikna på att se hur mycket el vi kan spara genom att engagera all personal i Stadshuset och ge tips om vad de kan göra för att minska elanvändningen.

En åtgärd som redan genomförts i Stadshuset under 2011 är att ett 100-tal lysrör bytts ut mot energieffektiv belysning. Kostnaden för att hålla lysrören tända 12 timmar per dag minskade därmed från 40 000 kronor till 14 000 kronor per år.

Läs mer om tävlingen "Energismarta kommunhus" på www.hallbarutvecklingvast.se

För mer information, kontakta gärna:
Björn Osbeck
Energi- och klimatrådgivare
Telefon 0522-69 73 56