Skip to main content

87 nya jobb för ungdomar

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2015 09:20 CET

Under nästa år kan 87 unga arbetslösa få chans till en tidsbegränsad ungdomsanställning i Uddevalla kommun. Syftet är att ungdomarna ska få erfarenhet, kunskap och utbildning, så att de lättare kan söka andra jobb.

Sammanlagt satsar kommunen 10 miljoner kronor på ungdomsanställningarna. Platserna är till för unga arbetslösa upp till 29 år som är inskrivna på Arbetsförmedlingen.   

– Vi ser att ungdomsarbetslösheten idag är hög och ingen ungdom ska behöva börja sitt vuxenliv med att vara arbetslös. Dessutom är det en samhällsekonomisk förlust. Människor behöver känna sig delaktiga, det är viktigt i vårt demokratiska samhällsbygge och det är därför vi gör denna satsning, säger Evy Gahnström, kommunalråd. 

Det huvudsakliga syftet med ungdomsanställningarna är att göra de unga anställningsbara för jobb inom servicebransch eller omsorg, och minska arbetslösheten. Skolvärdar, äldrestödjare, cafébiträden och läxhjälpare är några exempel på de kommunala ungdomsanställningarna. För den kommunala organisationen blir de positiva effekterna även en avlastning i verksamheterna och ökad service.   

Jobben har avtalsenliga löner och kommer till viss del att innehålla utbildning beroende på ungdomens intresse, exempelvis praktisk pedagogik, serviceutbildning, hygienkörkort eller omsorgsutbildning. Anställningstiden kan variera från några månader upp till maximalt ett år.   

– Det här blir ett första steg in på arbetsmarknaden – man får erfarenhet av en arbetsplats och det blir något man kan skriva i sitt CV. Dessutom får man känna den stolthet som det innebär att få sin första lön, säger Pia Strömsholm, chef arbetsmarknadsavdelningen.  

En uppföljning av jobbsatsningen kommer att ske i augusti nästa år, utvärdering sker därefter i december.   

– Vi har stora pensionsavgångar inom offentliga sektorn under de närmaste åren och kommer att behöva rekrytera ny personal. Det här är ett bra sätt att fånga upp ungdomar som kan och vill få fortsatt anställning i kommunen, säger Evy Gahnström. 

Mer information om ungdomsanställningaröppnas i nytt fönster

För mer information, kontakta gärna

Evy Gahnström
Kommunalråd och ordförande i arbetsmarknadsutskottet
Telefon 0522-69 61 02  

Pia Strömsholm
Chef arbetsmarknadsavdelningen
Telefon 0522-69 61 20

Uddevalla kommun | Telefon: 0522-69 60 00 | www.uddevalla.se
Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän