Skip to main content

Ny unik spetsutbildning stärker fritidsbåtbranschen

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 14:00 CET

Båtlivet ökar och bedöms fortsätta så i framtiden. Det gör också den internationella
konkurrensen och miljökraven. Sammantaget står hela fritidsbåtssektorn inför krav
på förändring som behöver mötas av ny kunskap och kompetens, nya idéer och
produktionsmetoder.


Mariningenjör Produktion är den första utbildningen inom Yrkeshögskolan för
marin teknik, genom att Högskolecentrum Bohuslän blivit beviljad den tvååriga
yrkeshögskoleutbildningen ”Mariningenjör Produktion 400 Yh-poäng” i stark nationell
konkurrens.

Yrkeshögskolan för marin teknik, har som strategi att erbjuda ett unikt innehåll och
utbildningen kommer att förse stora delar av fritidsbåtbranschen i Sverige med
spetskompetens. Utbildningen syftar bland annat till helhetssyn på fritidsbåtsproduktion och
att förena hantverkskunnande med modern industri och höga miljökrav.

Högskolecentrum Bohuslän finns i Uddevalla och är huvudort för utbildningen. Distansorter
är Kungälv, Ronneby, Västervik, och Östhammar. Genom denna distribution via
distansteknik, kan mycket stora delar av det marintekniska klustret öka sin kompetens
samtidigt.

Yrkeshögskoleutbildningen Mariningenjör Produktion startar vid två tillfällen: hösten 2011
och hösten 2012.

Vi ställer ut i monter D 03:12 på Båtmässan 2011 i Göteborg,


Anders Brunberg
Högskolecentrum Bohuslän
Tfn 0522 - 69 60 61
Anders.Brunberg@uddevalla.se

Kerstin Hindrum
Svenskt Marintekniskt Forum
Tfn 0733-99 90 85
kerstin@smtf.se

Lars Aklind
Nimbus
Tlf: 0739-88 05 46
Lars.Alklind@nimbus.se

Christian Bothén
Westboat
Tlf: 0702-16 50 79
christian@westboat.se

www.hcb.se

Högskolecentrum Bohuslän - Östergatan 18, 451 30 Uddevalla - Tfn: 0522-69 60 61