Skip to main content

Nytt vattentorn byggs i Grytingen

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2013 11:29 CEST

För att säkra vattentillgången till hela Torp handelsområde, Herrestad samt Hogstorp byggs just nu ett vattentorn med tillhörande pumphus i Grytingen.

- Vattentornet blir en förstärkning av hela VA-systemet i Torp och ut mot Hogstorp, det blir en reservoar för bostäderna norrut och söderut, säger Bo Kvartsberg, projektledare i Uddevalla kommun. 

Tidigare har även nya VA-ledningar lagts längsmed ombyggda Hogstorpsvägen från Herrestadsskolan halvvägs upp mot Grytingen för att klara den ökade belastningen när Torp handelsområde växer. Den sista sträckan – cirka 700 meter ledning – upp till vattentornet består av äldre ledningar som också ska ersättas med nya under hösten 2013.

Vattentornet i Grytingen blir tio meter högt och rymmer 3000 kubikmeter dricksvatten, vilket motsvarar cirka 15 000 badkar. Det består av två cisterner i betong, uppbyggda av betongväggar som väger 13-15 ton vardera och lyfts på plats med kran.

I början av juni ska vattentornet tas i bruk.

För mer information, kontakta gärna:
Bo Kvartsberg
Projektledare
Telefon 0522-69 62 07

Ulf Larsson

Kontrollant
Telefon 0522-69 62 14

Uddevalla kommun | Telefon: 0522-69 60 00 | www.uddevalla.se
Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän