Skip to main content

Sophämtningen förändras 1 juni

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 13:06 CET

Till sommaren inför renhållningen i Uddevalla ett brunt sopkärl för matavfall. Det gamla gröna kärlet ska då bara innehålla restavfall. Detta gäller både villaägare och boende i flerfamiljshus.

Av hygieniska och hanteringsmässiga skäl ska avfallet fortfarande sorteras i plastpåsar. Men plastpåsarnas färg kommer inte längre att spela någon roll.

Förändringen blir en miljövinst eftersom avfallet inte måste transporteras till en sorteringsanläggning innan det ska vidare.  Matavfallet körs istället direkt till en rötanläggning för att bli till biogas och restavfallet direkt till Lillesjöverket för förbränning till el och fjärrvärme.

För övrigt hushållsavfall sker inga förändringar. Tidningar, batterier, glas-, pappers- och metallförpackningar med mera ska även fortsättningsvis sorteras som vanligt.


Uddevalla kommun | Telefon: 0522-69 60 00 | www.uddevalla.se
Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän