Skip to main content

Uddevallas nya bostadsområde Sundskogen

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 12:06 CEST

Detaljplanen för området möjliggör 120 nya villatomter och tre kvarter med mer samlad bebyggelse.

Vid Byfjordens södra strand mitt emellan Uddevalla, Ljungskile och Torp köpcentrum ligger Uddevallas nya bostadsområde Sundskogen. Området är stort och därför har utbyggnaden av områdets vatten- och avloppnät samt gator delats i två etapper. Den första etappen planeras vara klar i början av november och omfattar bland annat ca 45 småhustomter som ska fördelas genom den kommunala tomtkön.

- Sundskogen erbjuder ett boende med närhet till naturen och vattnet och en härlig utsikt, säger Jeanette Norgren, mark- och exploateringsingenjör. De flesta villatomterna har en storlek på cirka 1000 kvm och för att vara med om fördelningen av de kommunala småhustomterna måste du vara registrerad i Uddevalla kommuns tomtkö.

Inom området finns även tre kvarter med mer samlad bebyggelse där andra exploatörer kommer erbjuda olika former av boende. Till exempel kommer Sverigehuset ha försäljning av gruppbebyggda småhus. Dessa fördelas inte via den kommunala tomtkön.

Området ligger cirka 1 km öster om E6. Inom dryga milen nås det mesta när det gäller kommersiell service. Hit kommer man lätt med buss eller bil via länsväg 679, eller via den nya gång- och cykelvägen från Lindesnäs. Sommartid finns även möjligheten att ta en härlig båttur med skärgårdsbåtarna från centrum till bryggan vid Sund.

- Sundskogen är kommunens nästa stora utbyggnadsområde, säger Jeanette. Det känns verkligen spännande att vi är igång med intresseanmälan och det är verkligen kul att så många redan har anmält sitt intresse.

 

Kontakt:

Ulrika Windh
telefon 0522-69 64 87

Jeanette Norgren
telefon 0522-69 64 82

Uddevalla kommun | Telefon: 0522-69 60 00 | www.uddevalla.se
Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän