Skip to main content

VA i femman

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 15:05 CEST

Tävlingen VA i femman startades 1998 och har sedan dess arrangerats årligen.

Renhållningen och VA-avdelningen vill stödja skolorna i utbildningen inom några stora samhällsfrågor: Avfall, vatten och avlopp. Därför bjuds alla femte klassare i Uddevalla Kommun till ett studiebesök på Skansverket. Alla elever får en möjligehet att se hur avloppsvattnet hanteras, de får även en inblick i hur man ska hantera sina sopor.

Sista anmälningsdag är 25 september.

Vad är VA i Femman?
VA i femman står för Vatten och Miljö i femman, och är ett återkommande projekt där man har som mål att informera och engagera personer i tidigt skede om miljöfrågor. Därför har vi lagt satsningen på personer i femte klass.

Bildtext: Förstoring på mikroorganism som renar avloppsvatten på Skansverket.

Uddevalla kommun | Telefon: 0522-69 60 00 | www.uddevalla.se
Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän