Skip to main content

Var med och påverka hur din stad ska se ut

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2013 07:35 CEST

Nu förbereder kommunen en ombyggnad av Kungstorget och Hasselbacken. Torsdag 19 september öppnar vi upp för en medborgardialog som pågår fram till 20 oktober, för att samla in förslag och synpunkter.

Välkommen till öppet hus!

Medborgardialogen inleds med öppet hus på Rådhuset. Kommunens förslag till ett nytt Kungstorget och Hasselbacken presenteras. Ansvariga tjänstemän och politiker finns på plats för att svara på frågor och ta emot dina synpunkter.

Tid och plats:
Torsdag 19 september klockan 18.00–20.30 på Rådhuset, mitt på Kungstorget.

- Medborgardialogen kommer också att kompletteras med de förslag som Bohusläningens läsare lämnat under tidningens kampanj ”Staden i Centrum”, säger Stefan Björling utredare på miljö- och stadsbyggnad.

Medborgardialog

Fram till 20 oktober kan du se utställningen, lämna förslag och synpunkter på Medborgarkontoret vid Kungstorget eller på uddevalla.se.

På Bo & Leva mässan vid Bohusläns museum den 9 november presenteras inkomna förslag för medborgarna.

Därefter kommer ett slutgiltigt förslag att arbetas fram och överlämnas till politikerna för dem att ta ställning till.

För mer information kontakta gärna:
Stefan Björling
Utredare miljö- och stadsbyggnad
Telefon 0522-69 61 32

Martin Hollertz
Gatu- och parkchef tekniska kontoret
Telefon 0522-69 63 44Uddevalla kommun | Telefon: 0522-69 60 00 | www.uddevalla.se
Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän