Skip to main content

Kriskommunikation kan vi bäst - både i den akuta situationen och i det proaktiva arbetet

Nyhet   •   Aug 12, 2015 17:17 CEST

Vi erbjuder en unik tjänst i form av en Kriskommunikationsförsäkring som säkerställer att ni har den beredskap och kompetens som behövs vid den mediala krisen. I den akuta krisen är vi aktiva rådgivare och genomför även operativa uppdrag.

Våra konsulter har gedigen praktisk erfarenhet av mediarelationer, mediebearbetning, medieträning, Public Relations, Public Affairs och kriskommunikation. (Och naturligtvis annan kommunikation.)

Kompetens - Uhrvis tjänster

Krishantering och kriskommunikation
Framgångsrik kriskommunikation bygger på planering och förberedelser samt att man regelbundet övar sin organisation utifrån olika scenarier. I den akuta krisen krävs oftast extern kompetens som kan ge råd samt även förstärka organisationen. Exempel på de stöddokument och aktiviteter som bör finnas och som vi hjälper er att ta fram är:

 • Påverkansanalys
 • Budskapsträning av talesperson
 • Interninformation
 • Frågor och svar
 • Kartläggning av tänkbara kriser
 • Krisplan
 • Krispolicy
 • Omvärldsbevakning och analys

Genom vår unika Kriskommunikationsförsäkring, med förebyggande aktiviteter, erhålls den beredskap som krävs.

Medieträning och budskapsträning
I kontakt med media krävs kunskap om hur journalisterna arbetar, erfarenhet av att befinna sig i intervjusituationer, förmåga att hantera utmanande frågor och kunskap om hur man framträder inför en kamera eller publik. Genom teoretisk utbildning och praktiska övningar hjälper Uhrvis till att bygga den interna kompetensen.

Mediehantering och medierelationer
Medial uppmärksamhet blir allt viktigare och får allt större genomslag, både i positiva situationer och i negativa situationer, exempelvis när krisen drabbar organisationen eller enskilda individer. För att lyckas i sina medierelationer krävs kunskap om hur media fungerar, förståelse för journalisternas villkor samt de rätta verktygen. Vi tillhandahåller bland annat dessa verktyg:

 • Pressmeddelanden
 • Q & A (Frågor och svar)
 • Relationsbyggande aktiviteter
 • Externt pressrum
 • Debattartiklar
 • Kommunikationsplaner
 • Krisplaner

Outsourcad kommunikationsavdelning
Ni har behov av att säkerställa hög kvalitet i den interna och externa kommunikationen. Ni vill ha flexibilitet och har inte behov av en heltidsanställd person eller ekonomi att anställa en egen resurs. Vår konsult träder in i rollen som företagets kommunikatör – på deltid eller heltid. Konsulten blir en naturlig del i företaget och får genom sitt uppdrag en djup kunskap om företaget och agerar på samma vis som en anställd medarbetare. Ibland i rollen som presschef eller kommunikationschef.

Presschef att hyra
Goda relationer med media kräver erfarenhet, intresse och kunnande. För att frigöra tid för den egna organisationen och kunna ge bra service till media är det vanligt att anlita våra erfarna presschefer. Naturligtvis är detta även aktuellt vid föräldrarvikariat mm.

Investor Relations/Finansiell kommunikation
Kraven på de börsnoterade bolagens informationsgivning växer kontinuerligt. Med erfarna konsultinsatser stärker vi företagen både i projektuppdrag och som inhyrda informationschefer.

Att hyra – en kommunikatör, på hel eller deltid - Interimstjänster
Under vissa perioder saknas det personal. Vid större projekt då det saknas egna resurser eller då en person lämnar företaget och efterträdaren inte kommit på plats. Vi hyr ut presschefer, projektledare och informationschefer.

Personprofilering
Att agera expert inom ett område eller en yrkesroll ger stor trovärdighet och publicitet. För att uppnå den rollen krävs metodiskt arbete och kompetens. Genom planering och övning uppnår man målet att uppfattas som expert. Uhrvis bygger individens kompetens, framtoning och agerande genom:

 • Presentationsteknik
 • Budskapsframtagning
 • Medieträning
 • Kartläggning av nätverk
 • Förmåga att skapa bra textmaterial
 • Framtagning av sociala nyhetsrum
 • Relationsteknik med journalister
 • Mediebevakning


Utbildning och seminarier inom kommunikation
Uhrvis utveckla kompetensen inom kommunikation, medierelationer och krishantering för styrelsen, ledningsgruppen eller hela organisationen.

Framgång för organisationer och individer bygger bland annat på framgångsrik kommunikation. I detta ligger att hantera den löpande planerade informationen och att bemästra kriser och utmaningar som uppkommer oplanerat.

Snabbt tillför vi djup kompetens inom kommunikation genom våra Interimstjänster, specifika uppdrag samt vår expertkunskap inom medierelationer.


För mer information kontakta

Hans Uhrus, Kommunikationsrådgivare

hans.uhrus@uhrvis.se

+46768950101

www.uhrvis.se

www.linkedin.com/in/hansuhrus

twitter.com/uhrus

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy