Skip to main content

Presschef att hyra stärker organisationen

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2013 18:40 CEST

Presschefens roll har blivit allt viktigare i takt med den ökade bevakningen från media och det allt snabbare tempot i nyhetsflödet. Hur den mediala bilden speglar verksamheten är viktigt för trovärdighet, lojalitet och attraktionskraft både för kunder och anställda. Samtidigt saknar många företag och organisationer en dedikerad person som hanterar mediekontakterna och annan extern kommunikationen.

Att ha en bra relation med media kräver erfarenhet och djup kunskap. Många företag har en utsedd talesperson för detta uppdrag, men ibland saknas en utsedd person för detta eller så är denne person inte på plats under en längre tid. Det kan bero på att en nyckelperson inom kommunikation har lämnat organisationen eller är ledig en längre period, exempelvis på grund av föräldraledighet. Då är en lösning att hyra in en presschef eller kommunikationschef som hanterar mediekontakterna och kommunikationsarbetet.

I vissa fall genomförs stora engångsprojekt eller förändringar som kräver förstärkning på det kommunikativa området och även då kan det vara aktuellt att hyra in en specialist. I andra fall sker händelser som skapar stor medial uppmärksamhet och det saknas erfarna interna resurser som kan hantera situationen. Genom att ta in en erfaren presschef eller kommunikationschef så kan man tydligare fokusera på den viktiga kommunikationen samtidigt som befintliga organisationen kan fortsätta att fokusera på sina löpande uppgifter.

Ibland gäller det primärt att förstärka kontakterna med media, men inte sällan handlar det även om relationerna med företagets investerare. Därför efterfrågas allt mer uppdrag för IR-chefer (Investor Relationchefer) för Interimsuppdrag för att säkerställa hög kvalitet inom Investor Relationsfunktionen.

I takt med ökat krav på de noterade bolagens informationsgivning och en komplex informationsstruktur ökar även kraven på de IR-ansvariga. Detta yttrar sig bland annat i en ökad efterfrågan av erfarna IR-personer som kan hantera uppdrag hos de noterade bolagen, när den ordinarie IR-chefen är frånvarande för föräldraledighet eller annan längre frånvaro.

Uhrvis konsult träder in i rollen som företagets presschef eller IR-ansvarige och det krävs att konsulten har en egen erfarenhet från liknande uppdrag samt en naturlig drivkraft och fallenhet för uppdraget för att snabbt fylla platsen och möta upp mot kraven.

För mer information kontakta
Hans Uhrus, Senior Rådgivare

hans.uhrus@uhrvis.se

0768950101

www.uhrvis.se

www.linkedin.com/in/hansuhrus

Uhrvis AB
Kommunikation och mediehantering.

www.uhrvis.se

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera