Skip to main content

Så lyckas du när du blir intervjuad – 18 träffsäkra råd

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2016 14:11 CEST

  När du blir intervjuad har du stora möjligheter att uppnå bättre resultat och genomslag om du förbereder dig. Detta gäller om det är en intervju i media, vid en anställningsintervju eller vid andra intervjutillfällen. Uhrvis ger dig 18 råd för att lyckas.

  I en intervju finns det dubbelverkande krafter. Den som intervjuar dig har ett syfte och mål med intervjun. Samtidigt har du möjlighet att nå ut med ditt budskap och bygga din egen kännedom. Men ofta förbereder man sig dåligt och försitter möjligheterna att få fram sina egna budskap. När du träffar en journalist som har frågor om en specifik fråga ges det alltid möjlighet att berätta om sådant som journalisten kanske inte är insatt i eller har kännedom om. Genom planering och träning kan du uppnå mycket mer då du blir intervjuad. I nedanstående råd fokuserar vi på tillfället då du blir intervjuad av en journalist, men naturligtvis är kunskapen applicerbar på anställningsintervjuer och andra tillfällen. Vi beskriver hur du förbereder dig inför intervjun, hur du ska agera under intervjun samt vad du ska göra efter att intervjun är klar.

  Före intervjun

  1. Tillgänglig

   Var tillgänglig för intervjuer och ställ upp. Se intervjuer som tillfällen för dig att få fram ditt budskap samtidigt som det ökar kännedomen om dig som person och din yrkeskunskap.

  2. Ämne och frågor

   Be alltid om att få frågorna skriftligt så att du kan förbereda dig. Fråga i ett tidigt skede vad hela texten ska handla om och var den kommer att publiceras. Då har du större möjlighet att planera dina svar och anpassa dem.

  3. Talesperson

   Har ni en uttalad talesperson i organisationen som sköter alla kontakter med media? Stäm av om den personen ska ta intervjun eller om det är lämpligare att just du svarar på frågorna. I bland kan det ge större trovärdighet att en expert uttalar sig i specifika frågor, men det måste ni bestämma internt.

  4. Planera svaren

   Svara inte på intervjufrågorna direkt, utan be att få återkomma så att du har möjlighet att tänka igenom dina svar. Du får då även möjlighet att fundera igenom vad du vill få ut och vad du vill förmedla.

  5. Budskap

   Bestäm dig för ett eller två budskap som du vill få fram. En intervju är ett bra tillfälle för dig att framföra ditt budskap, samtidigt som du svarar på frågorna. Tänk igenom vad du vill få sagt och hur du ska få med det i flera av dina svar. Tänk igenom formuleringar och svar så att du på ett naturligt vis får med dina budskap i svaren.

  6. Språk

   Använd ett språk som mottagaren förstår, använd inte svåra förkortningar och facktermer. Detta är speciellt viktigt då du når ut i större sammanhang i exempelvis radio eller TV.

  7. Historik

   Vad har du och andra sagt i detta ämne tidigare. Återknyt gärna i dina svar till vad du eller andra sagt tidigare.

  8. Syfte

   Fundera på vad det bakomliggande syftet med intervjun är. Söker journalisten enbart efter kunskap eller kommer dina svar att vara en del av en större artikel eller en partsinlaga i en debatt. Anpassa dina svar efter förutsättningarna.

  9. Målgrupp

   Vem är mottagaren/målgruppen? Tänk på vem artikeln eller intervjun vänder sig till. Anpassa komplexiteten i dina svar efter målgrupp och de förkunskaper som finns. Ofta vinner du på att förklara och beskriva det du berättar om med exempel eller liknelser.

  10. Statistik och siffror

   Ta gärna fram statistik och siffror i ämnet. Det ökar din trovärdighet och visar att du är insatt. Exempelvis ”Många tror att…, men under förra året så var det X procent som…” Det uppskattas ofta om du skickar över underlaget till journalisten efter intervjun.

  11. Träna

   Öva – om det finns tid så är det värdefullt att öva. Öva först själv på hur du ska svara på frågorna och ta sedan hjälp av en kollega som kan agera intervjuare och ställa frågorna till dig. Se till att dina svar inte är för långa och komplicerade.

   Under intervjun

  12. Lugnt tempo
   Tänk på att prata i ett lugnt tempo och låta det du säger sjunka in. Le, även om det är en intervju i radio eller enbart en telefonintervju; det hörs att du ler. Vissa personer föredrar att stå upp eller gå runt i rummet om det är en telefonintervju, prova vad som passar dig bäst.
  13. Liknelser och bildspråk
   Använd gärna liknelser för att förtydliga det du vill ha sagt. Du får en större inlevelse i ditt budskap om du använder ett bildspråk och även gärna referera till färger, djur eller andra exempel.
  14. Utveckla frågan
   Om du är osäker på hur vad du ska svara kan du alltid be intervjuaren att förtydliga sin fråga. ”Kan du förklara lite mer hur du menar” eller ”Hur menar du då”?
  15. Tala sanning
   Tala alltid sanning. Om du inte vet svaret så säg det och be att få återkomma eller säg att du inte vet.


   Efter intervjun

  16. Foto och bilder
   Bilder/foto. Ofta vill journalisten ha ett foto av dig. Ha alltid ett par färdiga bra fotografier på dig själv tillgängliga och gärna något som är bilder från din aktuella miljö, som du kan skicka över.
  17. Kompletterande material
   Återkoppla till journalisten efter intervjun och tacka. Erbjud dig att bistår med kompletterande material.
  18. Återkoppling
   När intervjun är publicerad är det trevligt att ge positiv återkoppling, vilket gör att du ökar möjligheterna att få bli intervjuad längre fram igen.


   Uhrvis är rådgivare i den akuta krisen, bygger den interna kompetensen i förebyggande syfte samt tillför operativa resurser. Låt oss stärka upp kompetens och beredskap för kriskommunikation och medierelationer, exempelvis med dessa utbildningar och förebyggande aktiviteter:

  1. Kriskommunikationsförsäkring som ger er den kompetens, kunskap och material som behövs för att kunna hantera kommande kriskommunikation.
  2. Företagsanpassad internutbildning i kriskommunikation och medierelationer, med workshop och exempel från den egna verksamheten.
  3. Introduktionsutbildning i kriskommunikation och medierelationer.


   Naturligtvis kan vi ta fram kriskommunikationsplan eller göra en översyn av den befintliga samt genomföra medieträning.

   Välkommen att kontakta Hans Uhrus för mer information!

  Hans Uhrus | Uhrvis AB

  hans.uhrus@uhrvis.se

  0768950101

  www.uhrvis.se

  En del av Kominstitutet

Uhrvis
Kriskommunikation och medierelationer
PR med resultat
www.uhrvis.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.