Skip to main content

Sverige visar upp rymdteknik som innovationsmotor på världsutställningen i Shanghai

Press Release   •   Oct 04, 2010 13:58 CEST

På världsutställningen i Shanghai under Sustainability Space Day på söndag lanseras de första innovationskoncepten från det svenska projektet Down To Earth. Projektet vill visa hur rymdforskningen ska göra världen mer hållbar och skapa ökade möjligheter för tillväxt och innovation inom svensk industri.

Down to Earth är en innovationsprocess för kommersialisering av material, teknologier och lösningar från rymden, som har utvecklats av Jönköping International Business School och Umbilical Design, tillsammans med partners från näringsliv och samhälle. Vid lanseringen på världsutställningen visas projektets första innovationskoncept upp, framtagna i samarbete med Konstfack och Det Naturliga Steget på uppdrag av Electrolux, Academedia och Lidköpings kommun.

– Down to Earth är ett viktigt gränsöverskridande projekt där industri, akademi och samhälle möts för att lösa verkliga globala utmaningar och utforska nya innovativa affärsmöjligheter. Som utbildare av framtidens internationella affärsutvecklare är det viktigt för oss att vara med och driva denna utveckling, säger Niclas Adler, vd och rektor vid Jönköping International Business School och en av grundarna av Down To Earth-projektet.

Målet med Down To Earth är ambitiöst – grundarna vill visa på möjligheterna att använda rymden som katalysator för kreativitet – men också att rymdtekniköverföring har potential att skapa industriell förnyelse. Det övergripande målet att stimulera svensk industri i syfte att skapa nya spännande arbeten för unga baserade på hållbara koncept och teknologier.

– Exempel på områden som svensk industri kan dra nytta av är volume management och weightless thinking samt olika teknologier för energieffektivisering. Alternativa användningsområden för rymdmaterial är ett område med stor potential, liksom kretsloppstänkande, vattenhantering i extrema miljöer samt byggnadsteknik för små utrymmen, säger Cecilia Hertz, vd och grundare av Umbilical Design.

Uppdraget för att stimulera teknologiöverföringen kommer ursprungligen från Europeiska Rymdstyrelsen ESA och syftar till att visa svensk industri och näringsliv hur de kan dra nytta av rymdsektorns kunskaper om material, metoder och synsätt för att skapa nya affärsmöjligheter. Projektet stods även av Tillväxtverket och Exportrådet.

Under världens första Sustainability Space Day på söndag medverkar viktiga aktörer från näringsliv, myndigheter och universitet. Ett hundratal speciellt inbjudna representanter från Kina och Sverige deltar i ett seminarieprogram där bland andra Dag Landvik talar om sina erfarenheter av tekniköverföring från NASA, som resulterade i den kommersiella succén Tempur-madrassen. Andra talare är representanter från såväl Göteborgs Universitet som World Economic Forum och World Business Council for Sustainable Development, med flera.

Sustainability Space Day blir startskottet för det fortsatta samarbetet med nästa omgång uppdragsgivare och för Down to Earths egna globala studenttävling.

www.downtoearth.se

För mer information om Down to Earth kontakta:

Tommie Cau, press- och kommunikationsansvarig Down to Earth
tel. 070-260 70 93, tommie.cau@downtoearth.se

Cecilia Hertz, vd och grundare Umbilical Design
tel. 070-575 46 51, cecilia.hertz@umbilicaldesign.se

-----------------------------

Down to Earth är ett 10-årigt initiativ med det övergripande målet att stimulera svensk industri i syfte att skapa nya spännande arbeten för unga baserade på hållbara koncept och teknologier. Down to Earth är ett samarbete mellan Jönköping International Business School och Umbilical Design samt partners från näringsliv och samhälle. Den 10 oktober lanseras Down to Earth-projektets första innovationskoncept i den svenska svenska paviljongen på världsutställningen i Shanghai. 

Umbilical Design grundades 2001 av rymddesignern Cecilia Hertz. Umbilical Design har utsetts av den europeiska rymdorganisationen ESA till en nationell så kallad NTTI-företag (National Technology Transfer Initiative). Uppdraget från ESA innebär ett ansvar för att utveckla tekniköverföringen från rymdsektorn till svenska industriföretag. Umbilical Design har sedan starten erbjudit tjänster inom design och arkitektur för rymden och andra extrema miljöer.

Jönköping International Business School (JIBS) startades 1994 i syfte att förbereda ekonomi- och juridikstudenter for en internationell karriär. Uppdraget var att skapa en nischad internationell aktor med tydligt fokus på entreprenörskap, näringslivsförnyelse och internationalisering. JIBS har sedan 1994 utvecklats till den mest internationella handelshögskolan startad i Sverige, och ar idag en erkänd institution med världsledande forskning och högt rankade utbildningsprogram inom både ekonomi och affärsjuridik.

Comments (0)

Add comment

Comment