Taggar

Genomlysning Studiefrämjandet i Umeå 2014

Genomlysning Studiefrämjandet i Umeå 2014

Dokument   •   2015-08-25 16:30 CEST

Befolkningstabell Q2 2015

Befolkningstabell Q2 2015

Dokument   •   2015-08-17 15:26 CEST

Informationsbrev om gator kring badhuset Navet

Informationsbrev till fastighetsägare och boende om ombyggnaden av gator kring badhuset Navet.

Cykelbokslut Umeå 2014

Cykelbokslut Umeå 2014

Dokument   •   2015-06-16 09:02 CEST

Cykelbokslutet beskriver cykelläget, ger en god överblick över vad som har skett under året men handlar även om arbetet framåt.

Kvalitetsmätning 2014

Kvalitetsmätning 2014

Dokument   •   2015-06-03 13:22 CEST

Befolkningstabell

Befolkningstabell

Dokument   •   2015-05-11 15:18 CEST

Karta Söderslätt

Karta Söderslätt

Dokument   •   2015-05-06 13:55 CEST

Karta med vägbeskrivning till utdelningsplatsen på Söderslätt.

Sandsopning tidplan 2015

Sandsopning tidplan 2015

Dokument   •   2015-04-10 15:51 CEST

Tidplan för sandsopning i Umeå 2015.

Investeringsprogram gator 2015, kartor

Investeringsprogram gator 2015, kartor

Dokument   •   2015-03-27 11:26 CET

Kartor över ny- och ombyggnad av gator, gång- och cykelvägar i Umeå kommun.

Investeringsprogram gator 2015

Investeringsprogram gator 2015

Dokument   •   2015-03-27 11:26 CET

Förteckning av ny- och ombyggnad av gator, gång- och cykelvägar i Umeå kommun.

Rapport: Hygienrum i skolor - ett jämställdhetsprojekt

Umeå kommun har inventerat hur skolornas omklädningsrum, duschar och toaletter upplevs och används. För att dessa ska upplevas trygga och jämställda behövs bland annat riktlinjer för utformning, eliminering av ljud och se över hur ofta det ska städas.

Rapport: Luften i Umeå 2014

Rapport: Luften i Umeå 2014

Dokument   •   2015-03-26 20:12 CET

I denna rapport presenteras resultaten av genomförda mätningar av kvävedioxid och partiklar vid Västra Esplanaden i Umeå under 2014. Mätningarnas syfte är att visa hur luftföroreningssituationen ser ut på Västra Esplanaden där miljökvalitetsnormer (MKN) överskridits för kvävedioxid sedan 2003.

Sammanställning medborgardialog Rådhustorget

Sammanställning av medborgardialog för Rådhustorget, 2014-11-12.

Projektbeskrivning Rådhustorget

Projektbeskrivning Rådhustorget

Dokument   •   2014-12-19 15:09 CET

Projektbeskrivning för Rådhustorget

Rapport workshop om Vasaplan

Rapport workshop om Vasaplan

Dokument   •   2014-12-19 14:34 CET

Rapport workshop med gestaltningsgrupperna om Vasaplan, 28-29 oktober 2014.

Rapport - förslag ny utformning Vasaplan

Rapport - förslag ny utformning Vasaplan

Dokument   •   2014-12-19 14:34 CET

Rapport om förslag till ny utformning av Vasaplan, 2014-12-11.

Skräpfacit Umeå 2014

Skräpfacit Umeå 2014

Dokument   •   2014-12-19 13:54 CET

Rapport - Skräpmätning i Umeå 2014.

Rapport - Uppföljning Umeå ren och trygg kommun 2014-12-04

Uppföljning av åtgrädsprogram Umeå ren och trygg kommun, 2014-12-04

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsens utskott

Dokument   •   2014-11-25 13:39 CET

Program för resan

Program för resan

Dokument   •   2014-11-24 07:00 CET

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.