Tags

Befolkningstabell

Befolkningstabell

Dokument   •   2015-05-11 15:18 CEST

Karta Söderslätt

Karta Söderslätt

Dokument   •   2015-05-06 13:55 CEST

Karta med vägbeskrivning till utdelningsplatsen på Söderslätt.

Sandsopning tidplan 2015

Sandsopning tidplan 2015

Dokument   •   2015-04-10 15:51 CEST

Tidplan för sandsopning i Umeå 2015.

Investeringsprogram gator 2015, kartor

Investeringsprogram gator 2015, kartor

Dokument   •   2015-03-27 11:26 CET

Kartor över ny- och ombyggnad av gator, gång- och cykelvägar i Umeå kommun.

Investeringsprogram gator 2015

Investeringsprogram gator 2015

Dokument   •   2015-03-27 11:26 CET

Förteckning av ny- och ombyggnad av gator, gång- och cykelvägar i Umeå kommun.

Rapport: Hygienrum i skolor - ett jämställdhetsprojekt

Umeå kommun har inventerat hur skolornas omklädningsrum, duschar och toaletter upplevs och används. För att dessa ska upplevas trygga och jämställda behövs bland annat riktlinjer för utformning, eliminering av ljud och se över hur ofta det ska städas.

Rapport: Luften i Umeå 2014

Rapport: Luften i Umeå 2014

Dokument   •   2015-03-26 20:12 CET

I denna rapport presenteras resultaten av genomförda mätningar av kvävedioxid och partiklar vid Västra Esplanaden i Umeå under 2014. Mätningarnas syfte är att visa hur luftföroreningssituationen ser ut på Västra Esplanaden där miljökvalitetsnormer (MKN) överskridits för kvävedioxid sedan 2003.

Sammanställning medborgardialog Rådhustorget

Sammanställning av medborgardialog för Rådhustorget, 2014-11-12.

Projektbeskrivning Rådhustorget

Projektbeskrivning Rådhustorget

Dokument   •   2014-12-19 15:09 CET

Projektbeskrivning för Rådhustorget

Rapport workshop om Vasaplan

Rapport workshop om Vasaplan

Dokument   •   2014-12-19 14:34 CET

Rapport workshop med gestaltningsgrupperna om Vasaplan, 28-29 oktober 2014.

Rapport - förslag ny utformning Vasaplan

Rapport - förslag ny utformning Vasaplan

Dokument   •   2014-12-19 14:34 CET

Rapport om förslag till ny utformning av Vasaplan, 2014-12-11.

Skräpfacit Umeå 2014

Skräpfacit Umeå 2014

Dokument   •   2014-12-19 13:54 CET

Rapport - Skräpmätning i Umeå 2014.

Rapport - Uppföljning Umeå ren och trygg kommun 2014-12-04

Uppföljning av åtgrädsprogram Umeå ren och trygg kommun, 2014-12-04

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsens utskott

Dokument   •   2014-11-25 13:39 CET

Program för resan

Program för resan

Dokument   •   2014-11-24 07:00 CET

Befolkningstabell sept14

Befolkningstabell sept14

Dokument   •   2014-11-10 13:47 CET

Karta digitala vägskyltar Umeå

Karta digitala vägskyltar Umeå

Dokument   •   2014-10-30 09:57 CET

Förhållningssätt utsatta EU-medborgare

Förhållningssätt utsatta EU-medborgare

Dokument   •   2014-10-28 13:53 CET

Programmet för dagen

Programmet för dagen

Dokument   •   2014-10-27 07:00 CET

Programblad för dagen

Programblad för dagen

Dokument   •   2014-10-16 07:00 CEST

Här kan du läsa om alla aktiviteter och vilka klockslag de infaller.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.