Skip to main content

Taggar

Planbestämmelse Operetten 37 och del av Backen 6:1
Planbestämmelser Holmön 3:7

Planbestämmelser Holmön 3:7

Dokument   •   2017-01-18 17:00 CET

Karta, pressvisning i Norra Ålidhemsskolans huvudentré
Den Hemliga Konsten - om konstnärerna

Den Hemliga Konsten - om konstnärerna

Dokument   •   2017-01-16 08:00 CET

Information om konstnärerna som deltar i utställningen Den Hemliga Konsten.

Ramar per nämnd

Ramar per nämnd

Dokument   •   2016-11-29 13:32 CET

Elevprognos

Elevprognos

Dokument   •   2016-11-24 16:35 CET

Karta Tomtebo skolområde

Karta Tomtebo skolområde

Dokument   •   2016-11-24 16:35 CET

Befolkning halvår 2016

Befolkning halvår 2016

Dokument   •   2016-08-17 11:27 CEST

Områdesindelning

Områdesindelning

Dokument   •   2016-06-27 08:00 CEST

Informationsblad om gågatan i Umeå

Informationsblad om gågatan i Umeå

Dokument   •   2016-06-27 08:33 CEST

Karta över stadsdelsområden i Umeå

Karta över stadsdelsområden i Umeå

Dokument   •   2016-06-27 07:59 CEST

Karta över stadsdelsområden i Umeå

Områdesindelning stadsdelar i Umeå

Områdesindelning stadsdelar i Umeå

Dokument   •   2016-06-27 07:59 CEST

Områdesindelning av stadsdelar, delområden och bostadsområde/grannskapsenhet.

Illustrationer på Vasaplans nya utformning

Illustrationer på Vasaplans nya utformning

Dokument   •   2016-06-17 15:46 CEST

Lundabron fotomontage, framtagen av Sweco

Lundabron fotomontage, framtagen av Sweco

Dokument   •   2016-06-17 14:05 CEST

Namnsättning av parker och lekplatser

Namnsättning av parker och lekplatser

Dokument   •   2016-05-18 17:41 CEST

Namnsättning av parker och lekplatser

Sagofest, Program 2016

Sagofest, Program 2016

Dokument   •   2016-05-24 08:41 CEST

Planerade åtgärder Holmsund 2016

Planerade åtgärder Holmsund 2016

Dokument   •   2016-05-13 11:49 CEST

Planerade åtgärder tjälskador gång- och cykelvägar 2016
Planerade åtgärder gång- och cykelvägar 2016

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.