Taggar

Rådhustorget - beskrivning av orangeriet

Rådhustorget - beskrivning av orangeriet

Dokument   •   2015-11-20 11:07 CET

Program Väven ett år

Program Väven ett år

Dokument   •   2015-11-18 10:15 CET

Befolkningstabell

Befolkningstabell

Dokument   •   2015-11-09 13:45 CET

Underlag för- och grundskolenämnd

Dokument   •   2015-10-29 15:28 CET

Program En dag om mänskliga rättigheter

Program En dag om mänskliga rättigheter

Dokument   •   2015-10-27 08:46 CET

Program Italienska veckan i Väven 12-18 oktober 2015

Bilaga 1 till rapporten Umeå kommuns kust

Dokument   •   2015-09-24 16:26 CEST

Umeå kommuns kust -En rapport om Umeå kommuns kustvikar och dess ekologiska status
Bild som visar var rullstolsplatserna flyttas
Gestaltningsprogram Rådhustorget

Gestaltningsprogram Rådhustorget

Dokument   •   2015-09-11 08:56 CEST

Förslag till utformning av Rådhustorget, Umeå framtagna av landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson och arkitekt PeGe Hillinge, Sweco AB

Genomlysning Studiefrämjandet i Umeå 2014

Genomlysning Studiefrämjandet i Umeå 2014

Dokument   •   2015-08-25 16:30 CEST

Befolkningstabell Q2 2015

Befolkningstabell Q2 2015

Dokument   •   2015-08-17 15:26 CEST

Informationsbrev om gator kring badhuset Navet

Informationsbrev till fastighetsägare och boende om ombyggnaden av gator kring badhuset Navet.

Cykelbokslut Umeå 2014

Cykelbokslut Umeå 2014

Dokument   •   2015-06-16 09:02 CEST

Cykelbokslutet beskriver cykelläget, ger en god överblick över vad som har skett under året men handlar även om arbetet framåt.

Kvalitetsmätning 2014

Kvalitetsmätning 2014

Dokument   •   2015-06-03 13:22 CEST

Befolkningstabell

Befolkningstabell

Dokument   •   2015-05-11 15:18 CEST

Karta Söderslätt

Karta Söderslätt

Dokument   •   2015-05-06 13:55 CEST

Karta med vägbeskrivning till utdelningsplatsen på Söderslätt.

Sandsopning tidplan 2015

Sandsopning tidplan 2015

Dokument   •   2015-04-10 15:51 CEST

Tidplan för sandsopning i Umeå 2015.

Investeringsprogram gator 2015, kartor

Investeringsprogram gator 2015, kartor

Dokument   •   2015-03-27 11:26 CET

Kartor över ny- och ombyggnad av gator, gång- och cykelvägar i Umeå kommun.

Investeringsprogram gator 2015

Investeringsprogram gator 2015

Dokument   •   2015-03-27 11:26 CET

Förteckning av ny- och ombyggnad av gator, gång- och cykelvägar i Umeå kommun.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.