Skip to main content

Taggar

Årsredovisning 2017, Umeå kommun

Årsredovisning 2017, Umeå kommun

Dokument   •   2018-03-29 15:03 CEST

Tomtebo strand, karta

Tomtebo strand, karta

Dokument   •   2018-03-26 15:29 CEST

Karta över Tomtebo strand och Tomtebo

Trafikmätningar Västra Esplanaden 2014 - 2017
Volymskiss för ny skola i Bullmark

Volymskiss för ny skola i Bullmark

Dokument   •   2018-02-14 16:47 CET

Det är en ungefärlig volymskiss över den planerade förskolan, skolan och gymnastikhallen i Bullmark (en byggnad sedd från två håll).

Förslag till parkeringsnorm Umeå kommun

Byggnadsnämnden har godkänt förslaget till ny parkeringsnorm för Umeå kommun. Kommunfullmäktige ska anta normen i början av 2018. Huvudsyftet med förslaget till ny parkeringsnorm är att säkerställa att fastighetsägare löser sitt parkeringsbehov på ett sätt som inte belastar allmän plats. Parkeringsnormen har varit ute på remiss mellan 28 februari – 31 april 2017.

Gröna lån Umeå

Gröna lån Umeå

Dokument   •   2017-11-16 08:18 CET

Visionsmanual Tomtebogård

Visionsmanual Tomtebogård

Dokument   •   2017-10-25 15:41 CEST

Visionsmanualen för Tomtebogård ligger till grund för detaljplanen och är ett resultat från samarbete mellan Umeå kommun, Bonava och Strategisk Arkitektur, med hjälp av invånare och intressenter som deltagit i stora workshops och elever på Sjöfruskolan.

Renovera hållbart

Renovera hållbart

Dokument   •   2017-10-05 07:30 CEST

Ska du bygga om? Vill du renovera hållbart och spara energi? Umeå kommun erbjuder ett kostnadsfritt paket för hållbara renoveringar bestående av utbildning, digital guide med checklistor och konsultation av experter. Det är tre seminarier kvällstid. 18 oktober, 25 oktober och 1 november. Läs mer och anmäl dig på www.umea.se/energi

Illustration av Resenären

Illustration av Resenären

Dokument   •   2017-10-03 15:45 CEST

Karta hållplatser Vasaplan från 2 oktober

Karta hållplatser Vasaplan från 2 oktober

Dokument   •   2017-09-22 15:11 CEST

Kundundersökning 2017 Umeå kommuns bibliotek
Kundundersökning  2017 Umeå stadsbibliotek

Kundundersökning 2017 Umeå stadsbibliotek

Dokument   •   2017-09-22 09:13 CEST

Karta avstängning Östra Kyrkogatan 9-10 sept 2017
Befolkningstabell halvår 2017

Befolkningstabell halvår 2017

Dokument   •   2017-08-18 13:15 CEST

Gratis aktiviteter under sommarlovet

Gratis aktiviteter under sommarlovet

Dokument   •   2017-06-14 12:08 CEST

I dokumentet finns en del av de sommarlovsaktiviteter som sker under sommaren. Verksamheter inom Umeå kommun och ett flertal föreningar står bakom evenemangen.

Inbjudan till Biosfärdagen den 3 juni

Inbjudan till Biosfärdagen den 3 juni

Dokument   •   2017-06-01 11:48 CEST

Program Umeås  nationaldagsfirande 6 juni 2017
Sagofesten 2 juni 2017

Sagofesten 2 juni 2017

Dokument   •   2017-05-31 08:30 CEST

Lönekartläggning 2016

Lönekartläggning 2016

Dokument   •   2017-04-04 11:10 CEST

Investeringsprogram förklaring kartor

Investeringsprogram förklaring kartor

Dokument   •   2017-03-24 11:30 CET