Skip to main content

Taggar

Karta avstängning Rådhusesplanden 20160215
Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats 2016-01-28
Karta möjliga platser för foodtrucks

Karta möjliga platser för foodtrucks

Dokument   •   2016-01-29 11:37 CET

Karta över vattenskyddsområde

Karta över vattenskyddsområde

Dokument   •   2016-01-25 15:01 CET

Informationsblad om gågatan

Informationsblad om gågatan

Dokument   •   2015-12-16 10:47 CET

Rådhustorget - beskrivning av orangeriet

Rådhustorget - beskrivning av orangeriet

Dokument   •   2015-11-20 11:07 CET

Program Väven ett år

Program Väven ett år

Dokument   •   2015-11-18 10:15 CET

Befolkningstabell

Befolkningstabell

Dokument   •   2015-11-09 13:45 CET

Underlag för- och grundskolenämnd

Dokument   •   2015-10-29 15:28 CET

Program En dag om mänskliga rättigheter

Program En dag om mänskliga rättigheter

Dokument   •   2015-10-27 08:46 CET

Program Italienska veckan i Väven 12-18 oktober 2015

Bilaga 1 till rapporten Umeå kommuns kust

Dokument   •   2015-09-24 16:26 CEST

Umeå kommuns kust -En rapport om Umeå kommuns kustvikar och dess ekologiska status
Bild som visar var rullstolsplatserna flyttas
Gestaltningsprogram Rådhustorget

Gestaltningsprogram Rådhustorget

Dokument   •   2015-09-11 08:56 CEST

Förslag till utformning av Rådhustorget, Umeå framtagna av landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson och arkitekt PeGe Hillinge, Sweco AB

Genomlysning Studiefrämjandet i Umeå 2014

Genomlysning Studiefrämjandet i Umeå 2014

Dokument   •   2015-08-25 16:30 CEST

Befolkningstabell Q2 2015

Befolkningstabell Q2 2015

Dokument   •   2015-08-17 15:26 CEST

Informationsbrev om gator kring badhuset Navet

Informationsbrev till fastighetsägare och boende om ombyggnaden av gator kring badhuset Navet.

Cykelbokslut Umeå 2014

Cykelbokslut Umeå 2014

Dokument   •   2015-06-16 09:02 CEST

Cykelbokslutet beskriver cykelläget, ger en god överblick över vad som har skett under året men handlar även om arbetet framåt.

Kvalitetsmätning 2014

Kvalitetsmätning 2014

Dokument   •   2015-06-03 13:22 CEST

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.