Skip to main content

Ett Sverige för barn kommer till Umeå

Evenemang

11
APR
Folkets Hus Idun.
 

Den 11: e april kommer Ett Sverige för barn till Umeå. I samband med detta anordnas en pressträff där socialminister Berit Andnor samt representanter från kommunen och Barnombudsmannen informerar om satsningen.

Ett seminarium med titeln ”Ett Umeå för barn” äger rum på Folkets Hus mellan klockan 8.30 och 11.30.

Tid och plats för pressträff (i Socialdepartementets regi): 11.30 i Folkets Hus Idun.

Rädda Barnen, Idean, Kulturcentrum och flera fritidsgårdar från Umeå är utställare i Folkets hus i samband med Ett Sverige för barn.

Bakgrund – Ett Sverige för barn
Det är 15 år sedan Sverige ratificerade FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Med anledning av detta genomför regeringen tillsammans med Barnombudsmannen och Sveriges Kommuner och Landsting en satsning för att öka kunskapen om barnkonventionen och dess betydelse för barn i Sverige och för svensk barnpolitik. Visionen är att skapa ett Sverige som är ännu mer anpassat för barn. En viktig del i detta är att skapa större och bättre möjligheter till inflytande och delaktighet för barn och unga i beslut som rör dem.

Seminarier i nio kommuner
En del i Ett Sverige för barn är en seminarieserie som anordnas i nio kommuner, med start den 6 mars. Regeringen hoppas på detta sätt att kommuner och landsting, myndigheter och andra samhällsinstanser kan få inspiration i sitt arbete med att förverkliga barnkonventionen. Satsningen vänder sig också till delar av näringslivet, skolor, föreningsliv och allmänheten.

För mer information kontakta:
Sara Damber
Ämnessakkunnig
Siocialdepartementet
08-405 20 67
070-716 14 44

Carin Stiberg
Administrativ chef
Umeå Kommun
090-16 12 55
carin.stiberg@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se