Skip to main content

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS: Arbetsutskottet

Evenemang

28
NOV
Stadshuset
 
INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS Idag sammanträder arbetsutskottet på förmiddagen och en bit in på eftermiddagen. Presskonferens äger rum direkt efter sammanträdet, klockan 14.00 i kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset. OBS! Tiden. Ärendelista i bilagan. Handlingar finns att hämta i receptionen i Stadshuset. Au har ägnat ganska mycket tid av dagens möte till en genomgång av vilka konsekvenser den nya regeringens budget får för Umeå kommun (förändrade skatteintäkter, bidrag, nya kostnader med mera). För mer information kontakta: Jörgen Boman Pressinformatör Informationsenheten Umeå kommun 090-16 11 24 070-669 00 10 jorgen.boman@umea.se UMEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid: Tisdag 2006-11-28 klockan 09.10 OBS!! HELDAG Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum OBS!!! De chefer/handläggare som inte blir vidtalade behöver inte infinna sig på sammanträdet utan finnas tillgängliga på telefon för ev besvarande av frågor. KOMMUNSTYRELSEN (kl 09.00-09.10) Val av arbetsutskott/valutskott samt ordförande och vice ordförande Ajournering ARBETSUTSKOTT/VALUTSKOTT (kl 09.10-09-30) Kommunstyrelseval (förslag) KOMMUNSTYRELSEN (kl 09.30-09.45) Kommunstyrelseval FIKA 09.45-10.00 Roland Carlsson (kl 10.00 – 10.05)) 1 Medfinansiering Connect Sid 1 (Ansökan finns på kansliet) Tomas Lundholm (kl 10.05-10.15) 2 Redovisning av uppdrag 2007:10 – Miljöbilpool – lägesrapport (Inga handlingar) Ewa Klingefors (kl 10.15-10.25) 3 Remiss – Skyddsutredningar avseende barn Sid 3 (Socialnämndens förslag skickas ut separat) 4 Remiss – Ansvarsfull servering – fri från diskriminering (SOU 2006:56) Sid 42 Helena Österlind (kl 10.25-11.00) 5 Jämställdhetspolicy Sid 61 6 Mångfaldspolicy Sid 71 Carina Lidgren (kl 11.00-11.05) 7 Taxa för Umeå kommuns offentliga kontroll inom livsmedels-, foder- och djurskyddsområdena Sid 86 Olof Burström (kl 11.05-11.10) 8 Redovisningsmässiga avskrivningar av fordringar 2005/2006 Sid 99 9 Återremitterat ärende - Begäran om medel för renovering av Nordalsvallen med bl a konstgräs, omklädningsrum mm Sid 101 10 Bidrag Nolia 2005 Sid 109 11 Teknisk justering av budget 2007 (handlingar vid smtr) LUNCH TILL KL 13.15 Besök av Ewa Back - ny ordförande i Norrlandsförbundet