Skip to main content

Inbjudan till presskonferens efter kulturnämnden

Evenemang

11
APR
Rådhuset/kulturförvaltningen.
 

På måndag den 10 april sammanträder kulturnämnden klockan 13.15 Sammanträdet äger rum i kommunstyrelsens sammanträdesrum.

Presskonferens äger rum på tisdag den 11 april klockan 9.30 i Rådhuset/kulturförvaltningen.

Dagordning:
1. Kulturföreningen Kopia - information
2. Umeå kommuns bilkonststipendium
3. Återremiss: Riktlinjer rese- och kulturstipendium
4. Återremiss: TYR 3 "Rosa Villan"
5. Personalärenden
6. Rapporter
7. Umeå Filmfestival - analys av förutsättningar
8. Ansökan från Konstfrämjandet - Bumerang, ett konstbildningsprojekt i tiden 9. Samråd - färslag till byggnadsordning för Sofiehem och Ålidhem

Med vänliga hälsningar

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se