Skip to main content

Umeå kommun bjuder in till medborgardialoger tillsammans med polisen

Nyhet   •   Feb 24, 2016 08:00 CET

Vad upplever Umeå kommuns invånare som viktigast för att känna sig trygga och säkra? Nu bjuder kommunen och polisen in till medborgardialoger för att skapa en lokal problembild.

Varje år ska så kallade medborgarlöften undertecknas av polisen och Umeå kommun. Det handlar om konkreta aktiviteter som ska genomföras för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Medborgarlöftena baseras på en lokal problembild som byggs upp genom de synpunkter som invånarna framför vid medborgardialogerna tillsammans med kunskap från medarbetare inom polis och kommun, trygghetsundersökningar samt lokal statistik.

Medborgarlöften är en del av styrningen av den nya Polismyndigheten. Arbetsmodellen innebär också en fördjupad samverkan och en utveckling av samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun.

Dags för medborgardialoger

För att lyssna till invånarnas röster bjuder polisen och Umeå kommun in till öppna medborgardialoger vid ett antal tillfällen de kommande månaderna. Representanter för medier är välkomna att göra ett besök vid något eller några vid av dessa tillfällen. Ingen föranmälan behövs.

Tider och platser för medborgardialog

Lördag 27 februari, kl. 12.00-15.00 vid Coop Forum
Lördag 12 mars, kl. 12.00-15.00 vid Ica Maxi
Lördag 2 april, kl. 12.00-15.00 vid Ikea
Lördag 16 april, kl. 12.00-15.00 i Umeå centrum


Kontaktpersoner

Kerstin Rörsch
processledare
UmeBrå
070-387 79 29
kerstin.rorsch@umea.se

Ronny Adolfsson
lokalpolisområdeschef
Lokalpolisområde Umeå
010-568 22 53
ronny.adolfsson@polisen.se