Skip to main content

25 år i kommunens tjänst – de flesta firar med resa

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 15:28 CET

169 trotjänare samlades på Rex i Rådhuset vid lunchtid idag för att fira 25 år i kommunens tjänst.

Jubilarerna väljer mellan en resecheck (värde 6000 kronor), en klocka, eller ett konstverk Resechecken är populärast. Vid detta tillfälle, första veckan i december varje år, delar kommunen också ut kulturnämndens Minervabelöning samt Umeå kommuns konststipendium (före detta bildkonststipendium).

Minervabelöningen
Kulturpersonligheterna Inga Sikström och Allan Mattsson tilldelas Minervabelöningen 2009.

Ur motiveringen om Inga Sikström: ”Inga Sikströms engagemang har haft en avgörande betydelse för att bygga upp och utveckla konstskolan i Umeå, som i dag är en av de mest välrenommerade i landet. Hon har också starkt bidragit till att göra Umeå teaterförening till Sveriges mest aktiva och största teaterföreningar. Inget kulturområde eller ideell förening har varit henne främmande, för stort eller för litet. Och många är de människor och kulturföreningar som har fått hennes energiska stöd och positiva bemötande under de senaste decennierna.

Ur motiveringen om Allan Mattson: ”Många är de konstnärer, i flera generationer, som fått ta del av den närmast gränslösa generositet som alltid präglat Allans och Iris Mattssons ramverkstad på Storgatan. Allan Mattsson har under lång tid även varit engagerad i Västerbottens konstförening. För föreningens styrelsemöten har Mattsson generöst upplåtit sitt hem. När föreningens utställningsprogram, där Allan ofta argumenterat för att lokala konstnärer bör ges stort utrymme, väl är lagt har han övergått till den effektuerande fasen. Alltid behjälplig genom att transportera, exponera och genom sin blotta uppenbarelse sprida en god atmosfär när det så stundar vernissage.”

Umeå kommuns konststipendium
Annika Sandström tog emot Umeå kommuns konststipendium 2009.

Ur motiveringen om Annika Sandström: ”Ända sedan textiltrycksverkstaden låg inrymd i Klockargården på Backen har Annika Sandström frekvent och målmedvetet skapat mönster, gjort schabloner och överfört sitt konstnärliga uttryck till textilier, ofta genom silkscreentekniken. I mitten av nittiotalet var hon med och etablerade den textiltrycksverkstad i föreningsform vid Röbäcksmejeriet som visat sig vara så livskraftig. I den dynamiska omgivningen har Annika Sandström skapat en rad monumentala textila installationer. Här märks utformningen av matsalen i Västangårdsskolan med sina sagolika undervattensmotiv och den omfattande gestaltningen ”Mosaik” i Ersboda Folkets Hus, vilken kan upplevas såväl interiört som exteriört och vars känsligt formerade symboler för tankarna till Orienten. Hennes nyfikna, innovativa attityd har försett henne med ett brett kunskapsregister som kommit väl till användning vid de uppdrag hon tilldelats i syfte att konstnärligt gestalta våra gemensamma offentliga rum”

Bild 1: 25-arsjubilarer_2009: Bakre raden från vänster: Lennart Östin, Rolf Berglund.

Mellersta raden från vänster: Agneta Forsman, Britta Wikman, Boel Hedström, Eleonor Sondell, Ewa Larsson.

Främre raden från vänster: Hana Alexandersson, Christin Lundberg, Karin Öberg, Mona Falkman

Bild 2: Pristagare_2009: Från vänster: Annika Sandström, prisutdelare Tomas Wennström, Inga Sikström och Allan Mattson.  

Bilaga: Lista på samtliga 169 jubilarer.

Foto: Håkan Göransson, Informationsenheten Umeå kommun.  

För mer information kontakta:
Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se