Skip to main content

Arbetsgrupp för rättvisare prov

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2013 16:49 CET

Kommunfullmäktige har besvarat en motion från Folkpartiet om att kommunen ska införa en strategi för rättvis och likvärdig betygsättning av de nationella proven i årskurs 9 och gymnasiet. En arbetsgrupp ska se över frågan.

I motionen nämns att en ny strategi skulle innebära ”att de nationella proven inte ska rättas av huvudläraren på den skolan de skrivs utan aven lärare på en annan skola inom kommunen".
Kommunstyrelsens förslag till beslut var att, i likhet med för- och grundskolenämnden, anse motionen besvarad genom tillsättandet av en arbetsgrupp. Den ska utarbeta förslag till rutiner som gör att bedömning och betygssättning blir så likvärdig som möjligt i Umeå kommuns skolor.

– Vanligen är jag allergisk mot att en motion blir besvarad, men nu tror jag att det har startats en bra process och det är jag nöjd med, säger Peter Sedlacek (FP), vice ordförande i för- och grundskolenämnden, som därför yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

– Det är bra att frågan väcks igen. Den har diskuterats länge, och lärarna själva har upptäckt att om någon annan rättar proven kan det bli ett annat resultat, svarar Margareta Rönngren (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Mer information:

Margareta Rönngren (S)
ordförande
för- och grundskolenämnden
Umeå kommun
090-16 12 02
070-573 84 83
margareta.ronngren@umea.se

Peter Sedlacek (FP)
vice ordförande
för- och grundskolenämnden
Umeå kommun
070-211 43 16
Peter.sedlacek@telia.com

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43 
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se