Skip to main content

Avgiftshöjning upp till maxtaxans tak

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 16:19 CET

Kommunfullmäktige har beslutat att höja avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och
skolbarnomsorg/fritidsklubb till maxtaxans lagstadgade nivå, enligt förslag från för- och
grundskolenämnden.

Bakgrunden är att det för 2014 saknas omkring 17,3 miljoner kronor inom för- och
grundskolenämndens ansvarsområde och 5,9 miljoner kronor i kommundelsnämndernas för- och grundskoleverksamhet. En starkt bidragande orsak är volymökningar, alltså fler barn i verksamheterna.

Ingen differentierad taxa
Nämnderna ovan har därför föreslagit att taxorna skall korrigeras. De ändringar som nu fastslagits av fullmäktige innebär bland annat att den differentierade taxan (skillnader i avgift utifrån vistelsetid) tas bort. Detta leder till en höjning av avgiften för barn med vistelsetid under 25 timmar/veckan inom förskolan respektive 30 timmar/veckan inom pedagogisk omsorg.

Ska utvärderas
Dessutom höjs avgiften inom fritidsklubb för första barnet från nuvarande 420 kr/mån till 840 kr/mån. De föreslagna förändringarna innebär ökade intäkter för kommunen om ca 2,1 miljoner kronor per år.
I kommunfullmäktiges beslut ingår också ett ja till ett tilläggsyrkande från Sven-Olov Edvinsson (C) om att effekterna ska utvärderas allsidigt.

I fullmäktiges debatt argumenterade Veronica Kerr (KD) mot att den differentierade taxan tas bort:
– Varför ska man betala för heltid när man inte utnyttjar det?

Margareta Rönngren (S) sade bland annat att beslutet i huvudsak rör sig om en anpassning.
– Från att tidigare ha subventionerat avgiften, lägger vi avgiften på maxtaxans tak, precis som många andra kommuner.

Mer information:

Margareta Rönngren (S)
ordförande
för- och grundskolenämnden
Umeå kommun
090-16 12 02
070-573 84 83
margareta.ronngren@umea.se

Veronica Kerr (KD)
1:e vice ordförande, socialnämnden
Umeå kommun
090-16 12 12
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se