Skip to main content

Beslut i arbetsutskottet och näringslivs- och planeringsutskottet den 21 september 2010: KFUM planerar Världsungdomsfestival i Umeå 2014

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 14:43 CEST

KFUM, en av världens största ungdomsrörelser, vill arrangera en Världsungdomsfestival i Umeå under kulturhuvudstadsåret 2014.

Den planerade Världsungdomsfestivalen, den första i sitt slag genom tiderna, går under namnet YMCA World youth festival Umea2014.

KFUM söker nu stöd hos flera aktörer i Umeåregionen, däribland kommunen, Umeå universitet och det lokala näringslivet. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att bidra med 200 000 kronor för 2010. Det är möjligt att Umeå kommun bidrar med ytterligare stöd, men det måste i så fall prövas på det sedvanliga sättet i styrelser och nämnder.

Festivalen, som äger rum den 19 till 27 juli 2014, kommer att erbjuda underhållning och upplevelser till alla som väljer att besöka festivalområdet. I ansökan om stöd från kommunen skriver KFUM bland annat att det finns planer att genomföra det första mästerskapet för klubblag i basket, handboll, volleyboll och bordtennis. KFUM jobbar också på att få flera internationella talare och en världsartist att besöka Umeå under festivalveckan.

För mer information kontakta:

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se