Skip to main content

Beslut i kommunfullmäktige den 27 augusti 2007: Ringled och bättre kollektivtrafik ska ge Umeå bättre luft

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 15:27 CEST

Fler och tätare turer i kollektivtrafiken. En miljöbilspool för kommunens personal. Det är två av 17 åtgärder i kommunens åtgärdsprogram för bättre luft och mindre kväveoxid. Men politikerna i fullmäktige är också överens om att Umeå inte klarar regeringens utsläppskrav förrän E4: an leds om i en ring runt staden. Och detta är statens ansvar.

Staten införde nya luftkvalitetsnormer 1999, dessa började gälla i januari 2006. Regeringen har sedan bestämt att de kommuner som inte klarar kraven ska ta fram ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kväveoxid. Umeås åtgärdsprogram är nu antaget i fullmäktige, det innehåller 17 förslag på åtgärder som kommunen, staten, och näringslivet kan genomföra.

Vill ha ringled
Ett beslut om ny dragning av E4 fattades för flera år sedan. En ”vägallians” i fullmäktige har beslutat om en ny sträckning av E4, en så kallad ringled. Ansvaret för att bygga den nya vägen ligger på Vägverket, men projektet har skjutits på framtiden flera gånger.

Delat ansvar
Kommunens linje är att ansvaret för att vägbygget genomförs ligger på staten, men kommunledningen fortsätter att föra en dialog med staten om en så kallad OPS-lösning. Det innebär att kommunen är intresserade av en modell där staten, kommunen och näringslivet delar på ansvaret och finansieringen av projektet.

50 procent av utsläppen kommer från den tunga trafiken på främst E4: an. Därför är också en ny sträckning av E4: an den viktigaste åtgärden i åtgärdsprogrammet.

Åtgärdsprogrammet innehåller 17 förslag på åtgärder. Här är några exempel:

· Ombyggnad av korsningen E12/Bomvägen Ridvägen (Vägverket)
· Miljöanpassad utformning av Västra Esplanaden (Kommunen)
· Inrätta kommunala tjänstebilspooler (Kommunen)
· Införa miljözon i centrala Umeå (Kommunen)
· Införa miljökrav vid upphandling av transporttjänster (Kommunen)
· Samdistributionen av varutransporter i centrala Umeå (Näringslivet)
· Öka andelen cyklande (Kommunen)

Miljöpartiet, Rättvisepartiet socialisterna samt Miljöpartiet yrkade på återremiss. Programmet ska nu vidare till länsstyrelsen och regeringen för fastställande.

För mer information kontakta:


Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s)
090-16 12 01
070-550 47 85
[ mailto:lennart.holmlund@umea.se ]lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070- 669 00 10
jorgen.boman@umea.se


Umeå ska bli Fair Trade City

Umeå ska bli en Fair trade city. Att handla rättvisemärkt är ett sätt för kommunen att stärka mänskliga rättigheter i produktionen över hela jorden.


– En rättvisemärkning är en etisk och social märkning, säger Tamara Spiric, initiativtagare till den motion som nu antagits av fullmäktige.

– Våra val gör skillnad, säger Centerpartiets Pernilla Djärv, som också skrivit en motion i samma ämne.

Handlar för 250 miljoner
Sverige kommuner köper varor för 250 miljoner varje år. Genom att bland annat upphandla rättvidemärkt har kommunerna stora möjligheter att påverka utvecklingen i en rättvisare riktning. Malmö och Munkfors har kommit långt i processen och nu hakar Umeå på.

Bra miljö och rättvisa löner
Rättvisemärkta varor, bland dem kaffe, te, bananer och kakao produceras under rimliga förhållanden när det gäller miljö, löner och arbetsvillkor. I Sverige stödjer LO, Svenska kyrkan och en rad andra organisationer rättvis handel genom att vara medlemmar i föreningen Rättvisemärkt.

Beslutet innebär att kommunen startar en process som ska utmynna i att Umeå klarar alla kraven för att sedan få kalla sig Fair trade city. Ett av kriterierna är att en stad av Umeås storlek ska ha ett utbud av totalt minst 75 Rättvisemärkt-certifierade produkter fördelat i minst 7 dagligvarubutiker, minst 8 kaféer, restauranger eller hotell som serverar Rättvisemärkt.

För mer information kontakta:

Pernilla Djärv
Centerpartiet
090-16 17 19
070-583 12 51
pernilla.djarv@umea.se


Tamara Spiric
Vänsterpartiet
070-277 19 89
090-16 11 85
tamara.spiric@umea.se


Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s)
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070- 669 00 10
jorgen.boman@umea.se


Nej till förslag om folkomröstning om Öns framtid

Det blir ingen folkomröstning om Öns framtid. Miljöpartiets motion har röstats ner i fullmäktige.

En majoritet av kommunens politiker vill exploatera på Ön. I våras beslutade en majoritet i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott att upprätta en samrådshandling som utgår från 2500-3300 lägenheter på Öns norra spets.

Miljöpartiet vill istället ordna en folkomröstning, för att låta umeborna själva bestämma hur framtidens Ön ska se ut. De andra partierna i fullmäktige, med Rättvisepartiet socialisterna som enda undantag, tycker att de demokratiska processerna tillgodoses ändå. Umeborna kommer att få tillfälle att tycka till om den fördjupade översiktsplanen som ställs ut senare i höst.
Kommunens tjänstemän jobbar just nu med att sammanställa en samrådshandling, ett utställningsmaterial. Antagande av den fördjupade översiktsplanen för Ön kan ske tidigast i mars eller april 2008.

För mer information kontakta:

Alireza Mosahafi
Miljöpartiet
090-16 30 35
070-660 87 70
alireza.mosahafi@umea.se


Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s)
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070- 669 00 10
jorgen.boman@umea.se