Skip to main content

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 februari 2011:

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 16:39 CET

Upphandling:
Nytt system för bygglov, nämndsadministration, dokument- och ärendehantering nästa år

Färre mejl och papper. Alla handlingar på ett och samma ställe. Enklare kommunikation med kommunmedborgarna vid bygglovsansökningar. Det är några av de förväntade effekterna när Umeå kommun successivt inför ett nytt dokument och ärendehanteringssystem.

Registratorer, nämndsekreterare, samt några chefstjänstemän och politiker har varit involverade i arbetet med att ta fram kravspecifikation och förfrågningsunderlag. Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott fattat beslut om att gå ut med ett förfrågningsunderlag.

Bygglov kommer att vara först ut med att börja använda systemet, enligt tidplanen i slutet av 2011.

Det nya systemet ska ersätta systemen Lärda och Diark och det ska stödja ett digitalt flöde av dokument och handlingar.

För mer information kontakta:
Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se<mailto:lennart.holmlund@umea.se>

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se<mailto:jorgen.boman@umea.se>

Kommungemensamt stadsutvecklingsprojekt - kulturväv:
Principer för den fortsatta planeringen fastställda

Den 31 december 2013 ska kulturväven på kajen stå klar. För att tidplanen ska hålla måste kommunen besluta om vilka kommunala verksamheter som ska flytta in i fastigheten senast i början av juni.

Den grupp som arbetar med planeringen för vad som ska ingå i kulturväven, det kommungemensamma stadsutvecklingsprojektet inom området staden mellan broarna, har fått direktiv av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Projektgruppen har tagit fram ett antal dokument som tillsammans är ett underlag för det fortsatta arbetet. I ett av dessa dokument, som har fått namnet lokalbehovsanalys, finns en inventering av vilka typer av verksamheter som kan vara lämliga att placera i den kommande byggnaden. Det nuvarande stadsbiblioteket, en digital salong för film, samt ett lärcentra är tre exempel.

Inga beslut om vad som ska ingå i huset har fattats, utan arbetet går nu vidare på följande sätt:


*   Projektgruppen fortsätter planeringen. Uppdraget innebär bland annat att fortsätta diskussionerna med berörda nämnder och externa aktörer.


*   Projektgruppen ska avrapportera en gång i månaden till kommunstyrelsens arbetsutskott.


*   Slutgiltigt besked om vilka kommunala verksamheter som ska ingå i kulturmötenas hus måste komma i maj eller i början av juni för att tidplanen ska hålla.

Kommunens ska förhyra 15 000 kvadrat och huset ska stå färdigt 31 december 2013.

Aktieägaravtalet för AB Heimdal, bolaget som ägs av Umeå kommun och AB Balticgruppen ska behandlas i UKF:s styrelse den 24 mars. Avtalet kommer att offentliggöras.  Bolagsstyrelsen ska sedan upphandla entreprenaden.

- Vi är överens om hur processen ska gå till. Nu måste nämnderna som har verksamhet se om de kan jobba på nytt sätt, det kommer inte att tillkomma nya pengar utan här handlar det om att jobba på ett nytt sätt och se nya möjligheter, säger Lennart Holmlund, kommunstyrelsens ordförande (S):

Kulturväven ska vara den naturliga knutpunkten i Umeå, öppen och tillgänglig. Området ska bli en ny attraktiv mötesplats och byggas upp tre saker: skapande verksamhet, samverkan mellan olika kulturgrupper och tillgänglighet.

För mer information kontakta:
Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se<mailto:lennart.holmlund@umea.se>

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se<mailto:jorgen.boman@umea.se>