Skip to main content

Beslut om sju medborgarförslag

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2013 15:44 CET

Vid behandlingen av sju medborgarförslag har kommunstyrelsen besvarat fyra, återremitterat ett och avslagit två.

Nr 31/2012, Återvinningsstation på före detta Grands tomt (Sävar). Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till Mark och exploatering.

Nr 16/2012, Bättre skolmat, förslag från tre elever. Förslaget anses besvarat genom ett yttrande från för- och grundskolenämnden. Där poängteras bland annat att andelen ”hemlagad mat” ökat.

Nr 28/2011, Inrätta en akutgrupp som kan starta upp hjälpinsatser vid förorenat vatten. Förslaget anses besvarat med ett yttrande från Umeva om att vattenverken utrustas med Uv-ljus, som bekämpar bakterier.

Nr 43/2011, Dåliga bussförbindelser mellan Obbola-Umeå-Obbola. Förslaget anses besvarat med ett yttrande från Umeå Kommunföretags kollektivtrafikchef, som pekar på att antalet turer mellan Obbola och Umeå utökats från 9 till 15 sedan 2006.

Nr 64/2012, Bygg nya badhuset allergivänligt. Förslaget besvaras med att det inte finns några bra metoder att klara vattenkvaliteten utan att tillsätta klor, och att kommunens ambition är att hålla klorhalten så låg som möjligt.

Nr 44/2012, Kommunal folkomröstning för Nannabad på tvärs mot politiska beslut. Förslaget avslås med motiveringen att ärendet redan är avgjort av kommunfullmäktige.

Nr 63/2012, Biogasanläggning på Dåva i närheten av värmeverket. Förslaget avslås på grund av att volymerna matavfall som samlas in från hushållen är för små för att motivera en sådan anläggning.

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se
 
Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se


Umeå kommun har 11 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå har länge haft en stadig tillväxt. Här bor strax under 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. Genom en både tidig och omfattande utbyggnad av stadsnätet har Umeå västvärldens snabbaste bredband. En följd av en mångårig satsning på kultur är utnämningen till Europas kulturhuvudstad 2014.