Skip to main content

Byggnadsnämnden sammanträder

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 16:48 CEST

Torsdag den 27 april sammanträder För- och grundskolenämnden i Byggnadsnämndens sammanträdesrum i Stadshuset. Nämnden ska fatta beslut om ansökan från Hannaskolan och föräldrakooperativet Älgen om startande av förskola. Likaså besluta om ett förslag för ökad elevmedverkan på nämndssammanträden. Förslaget bygger på att elever ska få ökad möjlighet att föra dialog med politiken och intresserade politiker blir kontaktpersoner till olika elevråd. Sista beslutsärendet handlar om yttrande över en motion om temadagar kring mäns våld mot kvinnor och sexuella trakasserier. Ingen presskonferens hålls efter mötet.


För frågor eller ytterligare information är ni välkomna att kontakta:
Margareta Rönngren (s), ordf i nämnden, 070-573 84 83 Stefan Nordström, vice ordförande (m), 070-690 79 39Gabrielle Hultdin
Informatör För- och grundskoleförvaltningen
Tel: 090-1612 33
Mobil: 070-345 12 33
E-post: gabrielle.hultdin@umea.se