Skip to main content

Docent Elena Lindholm föreläser på Kvinnohistoriskt museum 22 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2015 09:00 CEST

I år arbetar FN med att fastställa en agenda för hållbar utveckling, där det femte målet är att avskaffa all diskriminering på grund av kön till 2030. Vilken roll kan humaniora, och särskilt kvinnohistorisk forskning, spela för att uppnå detta högt ställda mål?

Utifrån flera års erfarenhet av kvinnolitteraturhistorisk forskning delar Elena Lindholm med sig av sina tankar kring feministisk humaniora och om historieskrivning som feministisk samhällsutmaning i föreläsningen Leken "som om" - humaniora som feministisk utmaning. Föreläsningen avrundas med en diskussionsstund där publiken inbjuds att dela med sig av sina erfarenheter och tankar kring temat.

Föreläsningen var planerad att hållas i september i år i samband med Umeå universitets
50-årsjubileum. På grund av universitetets sätt att marknadsföra evenemanget på sin hemsida – med en tidslinje över universitetets 50-åriga historia bestående nästan uteslutande av män – valde Elena att hoppa av evenemanget. Nu håller Elena Lindholm föreläsningen för allmänheten på Kvinnohistoriskt museum.

Press är välkommen att delta under föreläsningen.

Tid: 18.00 - 19.00, torsdag 22 oktober.
Plats: Kvinnohistoriskt museum

Elena Lindholm är universitetsdocent i spanska vid Umeå universitet. De senaste åren har hon ägnat åt forskning om spansk feministisk litteratur från tidigt 1900-tal.

Kontakt:
För frågor om museets programverksamhet:
Linda Noreen
Programansvarig Kvinnohistoriskt museum
070-330 12 64
linda.noreen@umea.se

För frågor kring intervjuer och pressbilder:
Maria Hedberg
Kommunikatör Kvinnohistoriskt museum
070-390 11 78
maria.hedberg@umea.se

Kvinnohistoriskt museum diskuterar föreställningar om kön och makt, identitet och historia.

En plats för reaktion, aktion, skratt och debatt. Vi vill ge nya perspektiv på det förflutna,

belysa samtiden, för att tillsammans forma framtiden.