Skip to main content

Egenavgiften för färdtjänst justeras

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2013 10:11 CET

Kommunfullmäktige har beslutat att justera egenavgiften för kommunal färdtjänst. Från och med 1 januari 2014 ska taxan vara lägst 36 kronor. Höjningen är en av besparingsåtgärderna för tekniska nämnden under 2014.

Tekniska nämnden har fått minskade anslag för kommande år vilket innebär att budgeten minskas med drygt 14 miljoner kronor för 2014. Höjningen av egenavgiften är en av besparingsåtgärderna och den ger möjlighet att möta de ökade kostnaderna för särskild kollektivtrafik, vardagligt kallat färdtjänst. Egenavgiften för färdtjänst i Umeå ligger fortfarande lägst i jämförelse med andra kommuner i Västerbotten.

Prognos för tekniska nämnden
Färdtjänsten har under de senaste fyra åren beviljats knappt 12 miljoner kronor i ramtillskott och tilläggsanslag. Prognosen för 2014 visar på ett underskott i storleksordningen 400 tkr även fast egenavgiften höjs.

Liten ekonomisk skillnad för resenärerna
I genomsnitt gör färdtjänstresenärerna cirka 7 resor per månad och då mest korta resor upp till 7 kilometer. För dem kommer höjningen att innebära cirka 42 kronor mer i månaden i resekostnad. Olika reslängder påverkas olika mycket av förändringen.

Kontakt
Lasse Jacobson (V)
tekniska nämndens ordförande
090-16 14 04
070-295 14 04
lasse.jacobson@umea.se

Stefan Nordström (M)
tekniska nämndens vice ordförande
070-690 79 39
stefan@nittio5noll9.se

Andreas Lundgren (S)
tekniska nämndens andra vice ordförande
070-533 58 24
andreas.lundgren@umea.se

Marie Frostvinge
trafikplaneringschef
Umeå kommun
090-16 13 85, 070-318 16 13
marie.frostvinge@umea.se

Britta Strömgren
kommunikatör
Umeå kommun
090-16 23 91
070-661 24 64
britta.stromgren@umea.se