Skip to main content

Ekonomiskt stöd till unga tjejer

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 18:06 CEST

Unga tjejer är en prioriterad målgrupp för fritidsnämnden. Få föreningar arbetar idag med att stärka målgruppen men en av de som gör det är Jamo Jamo Arts som nu får ekonomiskt stöd för att utveckla sin verksamhet.

Fritidsnämnden har beviljat 100 000 kr från SOFI (socialt Förebyggande Insatser) till Jamo Jamo Arts. Syftet med SOFI är att stötta och uppmuntra föreningar som tar ett stort ansvar för dessa frågor. Många barn- och ungdomsföreningar arbetar inte bara med kultur- och fritidsaktiviteter utan bidrar också med socialt förebyggande insattser. Jamo Jamo Arts är just en sådan förening. Pengarna ska föreningen använda till att utöka och bredda sin verksamhet för att få fler tjejer, som idag står i kö, att vara med.

– Jamo Jamo Arts är ett bra exempel på hur SOFI-stödet ska användas. Föreningar som bidrar till att minska utanförskap och som satsar på målgrupper som ofta glöms är prioriterade för oss. Verksamheten har ju dessutom bevisat sig vara både uppskattad och populär, säger Lennart Arvidsson (V), ordförande i fritidsnämnden.

En utsatt målgrupp

Jamo Jamo arts har i flera år samlat unga dansintresserade tjejer med flera olika nationaliteter och social bakgrund och arbetar aktivt med att minska riskerna att tjejerna hamnar i någon forma av socialt utanförskap. Idag består ungdomsgruppen av trettio tjejer med tjugotvå olika nationaliteter som träffas regelbundet för dansträning och uppvisningar i stila African New Style. Verksamheten bygger på att använda dansen som en metod för att stärka tjejerna. Genom rörelse, glädje och gemenskap byggs något positivt som en kontrast till en annars stökig vardag, en välkommen paus från allt som är jobbigt.

Enkätundersökningen UNGA14 som genomförts i Umeå bekräftar nationell statistik om att unga tjejer är en grupp som mår sämre än andra ungdomar. Jamo Jamo Arts är en av få föreningar som jobbar med målgruppen unga tjejer.

Kontaktpersoner:

Tea Mane
Jamo Jamo Arts
jamojamo@live.se
0761486315