Skip to main content

Flerbostadshus och förskola öst på stan

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 17:13 CEST

Byggnadsnämnden har godkänt en ny detaljplan öst på stan. Området ligger mellan Östra Norrlandsgatan och Nygatan. Bostaden AB planerar att bygga 170-200 hyresrätter på området. Det är främst smålägenheter som planeras men även ett fåtal större lägenheter. En ny park och en förskola i två plan kommer också att byggas. Detaljplanen förs nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.
 
- Det här är en plan med stort allmänintresse. Många synpunkter har kommit in, inte minst gällande den grusplan som finns, därför väljer vi att godkänna planen och skicka den till kommunfullmäktige för antagande, säger Åsa Ögren, byggnadsnämndens ordförande.
 
Projektet innebär ett viktigt tillskott av hyresrätter i ett centralt läge. Byggnadernas storlek kommer att variera där det högsta huset blir nio våningar högt. 
 
Den nya förskolan, med sex avdelningar, kommer att ersätta den befintliga. Parkmarken och förskolans gård kommer att till viss del att samnyttjas. Det befintliga parkstråket ut mot Nygatan kommer att utökas och göras om till ett trivsamt parkområde tillgängligt för alla. Ytan är tänkt att kunna erbjuda samma funktioner som idag, fotboll, skridskor med mera, men på en mindre yta.