Skip to main content

För- och grundskolan Hedlundaskolan: Modersmål uppmärksammas en hel vecka

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 10:18 CET

Umeås modersmålsundervisning vill uppmärksamma vikten av språket för
varje människas identitet och utveckling. Detta sker i Glashuset på
Rådhustorget under en hel vecka, med start den 14 februari. Där sker
mängder av aktiviteter för barn och andra intresserade. Veckan avslutas
den 21 februari med firande av den Internationella Modersmålsdagen.

– ”Världens språk finns i Umeå” tycker vi är en bra beskrivning.
Umeå har ca 1600 barn och elever, från 3 års ålder upp till gymnasiet
i modersmålsundervisning och studiehandledning. I Umeå kan vi idag
erbjuda stöd och undervisning i 32 språk, säger Karin Ledin, rektor
för modersmålsundervisning.

– Vi är ca 70 modersmålslärare i Umeå som genom detta vill
uppmärksamma modersmål dels genom gemensamma aktiviteter som
sagoläsning, teater, konst och mycket mer. Vi hoppas att så många av
våra elever som möjligt kan delta. Vi kommer även arbeta med detta som
tema på våra lektioner hela vecka 7, säger Bassam Achour,
modersmålslärare.

Internationella modersmålsdagens syfte är att främja språklig
mångfald och flerspråkig undervisning och utbildning samt att öka
kunskapen om språkliga och kulturella traditioner som grunder sig på
förståelse, tolerans och dialog.

Idag är ungefär hälften av 6 000 språk som talas i världen hotade.
Under de senaste tre århundradena har språk dött ut eller försvunnit i
ett allt snabbare tempo. Detta har skett främst i Nord- och Sydamerika
och i Australien.

Bifogat finns alla aktiviteter som sker i Glashuset samlade.

För mer information:
Bassam Achour, samordnare modersmålsveckan
Mobil: 070-366~25 54

Karin Ledin
Rektor modersmål för- och grundskolan
Hedlundaskolan
Mobil: 070- 512 26 28

Brita Mattsson
Rektor modersmål gymnasiet
Hedlundaskolan
Mobil: 070- 332 68 33


Gabrielle Hultdin
Informatör För- och grundskolan
Mobil: 070-345 12 33