Skip to main content

För- och grundskolenämndens ekonomi är i balans

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 14:01 CEST

För- och grundskolenämndens ekonomi är i balans och prognosen för 2014 är ett överskott på 5 miljoner kronor. Detta med hänsyn taget till de projektmedel på 16 miljoner som fullmäktige beslutat för för- och grundskoleverksamhet under 2014.

- Det är glädjande att se att det hårda arbetet ute på skolorna har gett resultat och att grundskolorna visar en ekonomi i balans efter april, säger Margareta Rönngren, ordförande i för- och grundskolenämnden.

Inför 2015 finns dock stora ekonomiska utmaningar i form av volymökningar samt att delar av för- och grundskolans verksamhet under 2014 finansieras med tillfälliga medel.

De 16 miljoner kronorna används bland annat till ambitionshöjande insatser, exempelvis hjälpmedel för barn med funktionshinder, extra stöd till skolorna för utbildning av nyanlända elever med svag utbildningsbakgrund samt icke lagstadgad verksamhet inom för- och grundskolan såsom Idéan, Naturskolan och delar av modersmålsstöd.

Mer information:
Margareta Rönngren (S)
Ordförande
För- och grundskolenämnden
070-573 84 83

Sören Olsson (C)
För- och grundskolenämnden
070-580 81 07