Skip to main content

Förnyad samverkansöverenskommelse mellan Umeå kommun och Polismyndigheten

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2016 11:33 CET

Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande, skakar hand med Ronny Adolfsson, chef för lokalpolisområde Umeå.

Vid UmeBrås senaste styrgruppsmöte beslutades om en förnyad samverkansöverenskommelse mellan Umeå kommun och lokalpolisområde Umeå för de kommande fyra åren. Denna överenskommelse ligger till grund för det brotts- och drogförebyggande arbetet i UmeBrå, Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd, för åren 2017–2020.

De övergripande målen för samverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten i Umeå kommun. Ett nytt mål som särskilt lyfts är att minska nyttjandet av alkohol, narkotika, tobak, dopning, samt att motverka överdrivet spelande som kan leda till brottslighet.

Samverkan ska särskilt inriktas på ett förebyggande arbete som styrs av en aktuell lokal lägesbild, en aktivitetsplan, samt årliga medborgarlöften.

– Jag vill även fortsättningsvis ha en trygg och säker kommun, då är det viktigt att vi aktivt och strategiskt jobbar tillsammans med polisen utifrån de olika områdenas förutsättningar och behov, säger Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande.

– Samverkan mellan polisen och det lokala samhället har en stark inverkan på våra möjligheter att minska brott och ordningsstörningar. Vi har en lång historia av gott samarbete med Umeå kommun. Det känns bra att vi har en långsiktig strategisk samverkansöverenskommelse med kommunen som grund för det brottsförebyggande arbetet som vi ska göra tillsammans i vardagen, säger Ronny Adolfsson, chef för lokalpolisområde Umeå.

Kontaktpersoner

Mona Åström
vikarierande processledare
UmeBrå
090-16 41 27
070-633 28 81
mona.astrom@umea.se

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Ronny Adolfsson
Lokalpolisområdeschef
Lokalpolisområde Umeå
010-568 22 53
ronny.adolfsson@polisen.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.