Skip to main content

Försök med förkortad arbetstid på äldreboendet Sjöjungfrun

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 16:22 CEST

Nu ska personalen på äldreboendet Sjöjungfrun i Umeå kommun på prov införa förkortad arbetstid. Syftet är att förbättra arbetsmiljön och försöket ska pågå i ett år.

Försöket sker inom ramen för särskilt avsatta projektmedel från kommunfullmäktige. Personal på Sjöjungfrun har visat intresse för att få prova arbetstidsförkortning. Den totala arbetstiden per vecka blir 30 timmar, istället för nuvarande 37 timmar.

– Ett antal studier och försök visar att arbeta kortare pass har en god effekt på hälsan. Studier från Arbetslivsinstitutet och Stockholms universitet visar att personal upplever ett större välbefinnande med mindre stress och trötthet samt ökad produktivitet, berättar Ingela Gotthardsson, ordförande i styrgruppen för arbetsmiljöprojektet och biträdande socialdirektör i Umeå kommun.

Grundbemanningen kommer att utökas. Så kallade resurspass skapas under ordinarie arbetstid som ska täcka frånvaro och mötestid. Resurspassen ska schemaläggas utifrån verksamhetens behov. Detta innebär att färre korttidsvikarier anställs. Då ökar kontinuiteten för brukaren eftersom ordinarie personal täcker för varandra vid frånvaro.

– Vi hoppas få en lugnare och tryggare miljö för både brukare och personal. Ett mål med projektet är också nöjdare medarbetare och ge dem en förbättrad möjlighet till återhämtning, fortsätter Ingela Gotthardsson.

Arbetstidsförsöket innebär att ett lokalt kollektivavtal ska tecknas med Kommunal.

Försöket kommer att följas och utvärderas. Därefter beslutas om eventuell fortsättning.

Studier om arbetstidsförkortning
Arbetslivsinstitutet genomförde 2007 en omfattande studie som visar den upplevda hälsan förbättrades väsentligt för personer som arbetade sextimmarsdag. I studien ingick 800 personer, huvudsakligen anställda inom offentlig sektor, där hälften fick arbeta sextimmarsdagar utan lönesänkning medan den andra hälften fick fortsätta jobba sina åttatimmarsdagar som vanligt. Efter 18 månader hade nästan allt förbättrats i den första gruppen. Folk upplevde ett större välbefinnande med mindre stress och trötthet.

Studie: Arbetstider hälsa och säkerhet- en uppdatering av aktuell forskning.

2010 genomförde Stockholms universitet en studie som visade på att produktiviteten ökade med arbetstidsförkortning.

Studie: Hälsointerventioner på arbetsplatsen: Effekter på prestation, ork, motivation och konsekvenser för sjukskrivning, produktivitet och ekonomiskt utfall

 

Mer information

Ingela Gotthardsson
biträdande socialdirektör
äldreomsorgen
Umeå kommun
090-16 18 09
070-788 05 24
ingela.gotthardsson@umea.se

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här återfinns också västvärldens snabbaste bredband.