Skip to main content

Förtydligande p g a felaktig rubrik i pressmeddelande från För- och grundskolenämnd i Umeå idag, 3 februari 2011

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 17:26 CET

För- och grundskolenämnden beviljar utökning av verksamhet för Waldorfförskola samt enskild förskola i Flurkmark

För- och grundskolenämnden godkänner finansieringsstöd till
nybyggnation av Waldorfförskola. Kostnaden ska dock bedömas rimlig i
förhållande till kostnad per barn i nybyggd kommunal förskola.

Utvidgad förskoleverksamhet i Flurkmark
För- och grundskolenämnden godkände även en utökad
förskoleverksamhet i Flurkmark där den enskilda verksamheten Bikupan
vill utöka från idag 18 barn till max 30 barn. Även i detta fall
bifaller nämnden utökningen om kostnaden bedöms rimlig i förhållande
till kostnad per barn i liknande förskolor.

För ytterligare information kontakta:
Margareta Rönngren (s), ordförande, mobil: 070-573 84 83
Peter Sedlacek (fp), vice ordförande, mobil: 070-211 43 16
Tamara Spiric (v), 2:a vice ordförande, mobil: 070-277 19 89

Gabrielle Hultdin
Informatör, För- och grundskolan
090-16 12 33, 070-345 12 33