Skip to main content

Fredrik Lindegren och Marit Andersson blir projektledare för Kulturhuvudstadsåret

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 15:02 CEST

Fredrik Lindegren och Marit Andersson kommer att dela på uppdraget att vara projektledare för Kulturhuvudstadsåret 2014. En enig styrgrupp fattade beslutet på förmiddagen idag.

Syftet med kulturhuvudstadssatsningen är att steg för steg, år för år, stärka och utveckla kulturprofilen i Umeå.

Marit Andersson och Fredrik Lindegren blir de två första projektledarna i en organisation som kommer att förändras och utvecklas under åren fram till och med 2009, då EU utser två städer till kulturhuvudstad 2014.

Marit Andersson är idag Umeå kommuns informationschef. Det kommer hon att vara också i fortsättningen, projektledarskapet för kulturhuvudstadsåret blir en deltidssyssla som omfattar ungefär 50 procent av arbetstiden.

Fredrik Lindegren är en känd teaterprofil i Umeå. Han fortsätter sina engagemang vid teatern parallellt med uppdraget som projektledare. Fredrik tillträder den 2 maj och hans projektanställning löper över två år.

Anna-Karin Sjöstrand (fp), vice ordförande i kulturhuvudstadsarbetets politiska styrgrupp:
– Vi bestämde oss tidigt för att rekrytera en person internt och en externt. Dessa personer och kompetenser kompletterar varandra. Under perioden fram till och med 2014 kommer vi också att knyta till oss fler personer och kompetenser, både från den kommunala organisationen och från samhället i övrigt.

– Chansen att få vara delaktig i arbetet med Umeås kandidatur till Europas kulturhuvudstad 2014 kunde jag inte låta bli att ta. Umeås kulturliv har varit min arbetsplats i snart 15 år och min vision med kulturhuvudstadsarbetet är därför inte bara att ro projektet i land utan också att verka för en stabilare plattform för Umeås eget kulturliv. Vi är inte kända för att vara konstnärligt fega i denna stad och den fanan tycker jag att vi ska hålla högt, säger Fredrik Lindegren.

– Att vara projektledare för Umeå kulturhuvudstad 2014 är ett väldigt spännande och roligt uppdrag. För mig och alla andra som jobbar med detta är det en möjlighet att få bidra till att sätta Umeå på kartan.
Framförallt handlar mitt arbete i början om att förankra och kommunicera tanken med kulturhuvudstad både internt i kommunen och bland umeborna, men även utanför Umeå, säger Marit Andersson.

I samband med Kulturnatta planeras en särskild manifestation som markerar starten på processen att bli Europas kulturhuvudstad 2014.

Bakgrund
Varje år utser EU: s ministerråd en eller flera europeiska städer till europeisk kulturhuvudstad. För år 2006 har Patras i Grekland utsetts till kulturhuvudstad. Syftet är att belysa det gemensamma kulturarvet och väcka intresse för den kulturella rikedom som finns inom EU.

Ministerrådet inrättade evenemanget 1985. Fram till 2019 finns en fastlagd turordning för inom vilket land kulturhuvudstaden ska ligga. Från och med
2009 utses två kulturhuvudstäder. En från de gamla och en från de nya EU-länderna. I maj 2005 beslutade kommunfullmäktige att Umeå ska ansöka om att bli Europas kulturhuvudstad 2014.

I bilagan: pressbild Marit Andersson, fri att använda för publicering

För mer information kontakta:
Fredrik Lindegren
090-12 25 19
070-594 63 83
fredrikl@tii.se

Marit Andersson (för tillfället på utlandssemester. Tillgänglig på mobilen under e.m.)
070-6081248
marit.andersson@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se