Skip to main content

Fritidsnämnden går vidare med ärendet om konstsnöanläggningar på Nydala och Stadsliden

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2018 17:23 CET

Fritidsnämnden går vidare med ärendet om att utveckla en konstsnöanläggning på Stadsliden år 2020 och utveckla snölagring samt modernisera konstsnöanläggningen på Nydala 2018. För detta krävs medel för investering och drift, något som nämnden nu tar vidare till kommunstyrelsen.

Om äskandet går igenom i kommunstyrelsen skulle de nya anläggningarna möjliggöra skidåkning från och med 1 november varje år.

– Idrottshögskolans elitskidcentrum, gymnasieskolans planer på en nationell idrottsutbildning i längdskidåkning och våra skidföreningar behöver en snögaranti under vinterhalvåret för att överleva och utvecklas. Vi har nu ett förslag på bordet som innebär att Umeå kan bli den skidstad som vi lovat, säger Ari Leinonen (S), ordförande i fritidsnämnden.

– Med konstsnö och snölagring skulle Umeå kunna söka värdskap för större nationella och internationella skidtävlingar. Satsningen är inte bara viktig för eliten utan den är också viktig ur ett folkhälsoperspektiv, antalet skidåkare har ökat senaste åren, säger Lennart Johansson (M), vice ordförande i fritidsnämnden.

Nämnden uppdrog även till förvaltningen att se över prioriteringar av preparering av skidspår och isbanor för att optimera resurserna.

Kostnader för konstsnöanläggning och snölagring

Om kommunstyrelsen går på fritidsnämndens linje är planen att konstsnöanläggning och snölagring på Nydala ska tas i bruk 2018. Kostnaden för detta landar på cirka 7,4 miljoner i investering samt ökade driftskostnader med 600 000 kr per år.

Planen för Stadsliden är att bygga en konstsnöanläggning 2020. Fritidsnämnden äskar därför om medel från kommunstyrelsen för investering i ordinarie budgetprocess. Kostnaden för anläggningen handlar totalt om cirka 20,4 miljoner. 

Mer information

Ari Leinonen (S)
ordförande
fritidsnämnden
070-567 92 14
ari.leinonen@umea.se

Lennart Johansson (M)
vice ordförande
fritidsnämnden
070-330 37 45
lennart.johansson@umea.se

Anders Linder
tf. fritidschef
070-570 78 45
anders.linder@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.