Skip to main content

Fritidsnämnden positiv till nya regler för föreningsstöd

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 10:11 CET

Fritidsnämnden beslutar att godkänna de nya reglerna för Umeå kommuns stöd till föreningar. Reglerna innebär bland annat att ungdomsverksamhet och verksamheter som främjar mångfald tydligt ska prioriteras samt att det dubbla aktivitetsstödet för personer med funktionsnedsättning tas bort.

–- Det är viktigt att vi kontinuerligt ser över riktlinjerna för det stöd vi ger föreningarna så att satsningarna främjar alla grupper av människor. Vi vill att Umeå ska fortsätta vara ledande i Sverige när det gäller föreningsstödet, säger Lennart Arvidsson (V), ordförande i fritidsnämnden.
Varje år delas drygt 53 miljoner kronor ut i ekonomiskt stöd ut till olika föreningar i Umeå kommun. Idag finns det stöd som riktar sig till bland annat idrottsföreningar, politiska ungdomsförbund, etniska föreningar, mångfaldsarbete, kulturarrangemang, internationellt utbyte och pensionärsföreningar. Genom kontakt med Föreningsbyrån på Umeå fritid har föreningar möjlighet att söka dessa stödformer, vilka sedan beslutas av fritids-, kultur- eller socialnämnden.

Tydlig satsning på mångfald och ungdomar
År 2009 fick Föreningsbyrån på Umeå fritid i uppdrag att göra en ny översyn av föreningsstödet. Förslaget ska nu godkännas av berörda nämnder och slutligen tas beslut om i kommunfullmäktige. De nya reglerna säger bland annat att ekonomiskt stöd tydligt ska prioriteras till ungdomsverksamhet och verksamheter som främjar mångfald. En förändring från tidigare regler är att dagens dubbla stöd till personer med funktionsnedsättningar i kommunens aktivitetsstöd tas bort. Detta system infördes för att ge stöd till föreningar som ville inkludera personer med funktionsnedsättningar i sin ordinarie verksamhet. Men i utredningen framkommer att det dubbla stödet inte har haft den effekten, utan till största del använts av redan befintliga handikappföreningar. Nu införs istället ett särskilt verksamhetsstöd avsett för föreningar som vill integrera personer med funktionsnedsättning i sin verksamhet. Stödet ges exempelvis till satsningar på särskild utrustning, ledarresurser, anpassning eller marknadsföring och information riktad till personer med en funktionsnedsättning. En annan förändring är att åldern för aktivitetsstöd för allmänna ungdomsföreningar ändras från att gälla 13-20 år till 13-25 år. Detta görs för att ungdomar 20-25 ses som viktiga drivkrafter i ungdomsföreningarna. De nya reglerna stämmer då också överens med de statliga reglerna.

Utökad budget för föreningsstöd
I utredningen tydliggörs också att den totala budgeten för föreningsstödet behöver utökas. I takt med att Umeå växer som stad med allt fler medborgare, växer även föreningslivet. Varje år registreras cirka 60 nya föreningar.
–- Det är fantastiskt att många vill engagera sig och att nya föreningar bildas. Men det innebär också att fler ska vara med och dela på samma kaka, något som i sin tur leder till minskade bidrag till föreningarna om inte budgeten utökas, säger Lennart Arvidsson (V), ordförande i fritidsnämnden. Fritidsnämnden ställer sig därför positiv till en budgetökning för föreningsstödet på cirka 2,2 miljoner kronor.

För mer information, kontakta:

Lennart Arvidsson (V)
Ordförande fritidsnämnd
Umeå kommun
070-633 49 09
lennart.arvidsson@umea.se

Lennart Johansson (M)
Vice ordförande fritidsnämnd
Umeå Kommun
070-394 94 61
lennart.e.johansson@vll.se

Stefan Hildingsson
Fritidschef
Umeå kommun
070-343 26 80
stefan.hildingsson@umea.se

Linn Lundström
Kommunikatör
090-16 35 14
070-308 84 24
linn.lundstrom@umea.se