Skip to main content

Fritidsnämnden vill utveckla skidåkningen i Umeå

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 16:47 CET

Skidspår på Nydalasjön och skapandet av en rullskidbana var två medborgarförslag som i  fritidsnämnden den 10 december fick politikernas instämmande.

Ett medborgarförslag föreslår att ett skidspår dras upp på Nydalasjön under vårvintern. Detta skulle bland annat underlätta för skidåkare från Tomteboområdet att ansluta till Nydalas skidspår men även göra att ännu fler människor i närområdet kan njuta av skidåkning på en lättillgänglig och öppen plats. Skidspåret kan, enligt förslagsställaren, gärna vara både för klassisk åkning och skate.

- Det är roligt att kunna instämma i förslagsställarens idé om ett skidspår på Nydalasjön. Nydalaområdet är redan idag ett uppskattat friluftsområde som inte minst används av många Umebor under vårvintern. Det här är också en tid som skulle vara särskilt lämpat för ett skidspår på sjön säger Lennart Arvidsson (V) ordförande i Fritidsnämnden.

I ett annat medborgarförslag föreslås att kommunen bygger en rullskidbana. Enligt förslagställaren handlar det både om trafiksäkerhet, men också om att utveckla längdskidåkningen som sport i Umeå och i Västerbotten.

- När det gäller byggandet av en rullskidbana så har Fritidsnämnden samma uppfattning som förslagsställaren. Byggande av en rullskidbana finns också med i nämndens investeringsplaner. Kommunens ekonomiska läge gör dock att investeringen tidsmässigt måste vägas mot andra angelägna projekt, avslutar Arvidsson.

För mer information

Lennart Arvidsson (V)
ordförande
fritidsnämnden
Umeå kommun
070-633 49 09
lennart.arvidsson@umea.se

Lennart Johansson (M)
vice ordförande
fritidsnämnden
Umeå Kommun
070-394 94 61
lennart.e.johansson@vll.se

Stefan Hildingsson
fritidschef
Umeå kommun
070-343 26 80
stefan.hildingsson@umea.se