Skip to main content

Fyra 2014-projekt får pengar

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 16:41 CEST

Improvisationsteater, en utökad jazzfestival, en av konserterna i ”de åtta årstiderna” och ett konstnärsprojekt. Dessa fyra projekt har beviljats pengar av kommunstyrelsens kulturhuvudstadsutskott.

Skuggteatern planerar en Improfestival på Ålidhem under 2014 i samarbete med ensembler från bland annat Riga, Paris, Berlin och Cambridge. Målet är att föreställningarna ska tv-sändas i Sverige och streamas och sändas i respektive land.
Kulturhuvudstadsutskottet har beviljat totalt 800 000 kronor under förutsättning att EU är med och medfinansierar projektet.

500 000 kronor har beviljats till Umeå Jazzfestival Extended för 2012 och 2013. Denna upplaga av festivalen består av fyra delprojekt med ett uttalat samarbete med olika europeiska aktörer.

– Vi har Nordens äldsta jazzfestival. Med det utökade arrangemanget utvecklas festival-Umeå genom nya nätverk och nya möjligheter, säger Marie-Louise Rönnmark (S), ordförande i kulturhuvudstadsutskottet.
Villkoren för finansiering även för 2014 är att festivalen återkommer med en utvecklad plan för medfinansiering.

StadionMusik är nummer fyra i raden av totalt åtta årstidskonserter under 2014. Den ska framföras i en idrottshall i samarbete med 8 elitidrottare, 200 ungdomsidrottare och 10 idrottare med funktionshinder.

– Det är ett spännande projekt, som kombinerar rörelser från idrotten med musikaliska uttryck. Här finns goda möjligheter till nationell finansiering, säger Marie Louise Rönnmark 
Utskottet beviljar 700 000 kronor för projektet och förutsätter samtidigt att samarbete sker med idrottsrörelsen och fritidsnämnden samt att projektet redovisar en medfinansiering från andra källor.

Slutligen har utskottet beviljat 2,4 miljoner kronor som medfinansiering av EU- projektet 4-Corners of Europe. Förutsättningen är att EU beviljar projektansökan, som totalt omsluter 42 miljoner kronor.

Det som rör Umeå2014 är i första hand 6-8 utställningar/aktiviteter med konstnärer från Umeå, Kroatien, Serbien och Nordirland samt medskapande av skolelever, ungdomar och seniorer i Umeå.
Projektet blickar också in i framtiden genom deltagande av San Sebastian, som är kulturhuvudstad 2016, Gdansk i Polen, som kandiderade för samma år, och Puglia, Italien, som kandiderar för 2019.