Skip to main content

Garage på Teg kan bli studentbostäder

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 14:37 CET

En enskild fastighetsägare på Teg vill omvandla befintligt garage på fastigheten till bostäder. Byggnadsnämnden har beslutat att påbörja planläggning av fastigheten, Varghunden 30.

I ansökan till Umeå kommun finns planerna på att bygga om befintligt garage till ett bostadshus i två våningar med plats för små lägenheter. Kvarteret Varghunden ligger bredvid Tegs centralskola och avgränsas av Bölevägen, Bryggargatan och Domarevägen.

Byggnadsnämnden har beslutat att inleda en kvartersstudie och sedan en planläggning. Enligt gällande stadsplan från 1958 medges endast en huvudbyggnad per tomt. Huvudbyggnaden får omfatta högst 150 kvadratmeter. En tvåvåningsbyggnad inne i kvarteret innebär ett nytt inslag i denna bebyggelsemiljö. I arbetet med planen ska det därför utredas om och hur en sådan byggnad kan anpassas för att samspela med övrig bebyggelse i kvarteret.

Byggnadsnämnden beräknas att besluta om detaljplanen i slutet av 2015.

Mer information:
Åsa Ögren (S)
ordförande
byggnadsnämnden
Umeå kommun
090-16 13 29
070-326 70 26
asa.ogren@umea.se
 
Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
Umeå kommun
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Örjan Mikaelsson (V)
andre vice ordförande
byggnadsnämnden
070-568 40 29
orjan.mikaelsson@umea.se

Tomas Strömberg
planchef
Umeå kommun
070-611 14 49
tomas.stromberg@umea.se

Maria Hedin
kommunikatör
Umeå kommun
090-16 23 66
maria.hedin@umea.se