Skip to main content

Google Earth deltar i seminarium i Umeå!

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2007 08:55 CEST

Imorgon torsdag den 9 augusti medverkar Ed Parsons från Google Earth i ett exklusivt seminarium arrangerat av Umeå kommun.

I ett pågående projekt vid Umeå kommuns Utvecklingsavdelning studeras olika möjligheter med verktyg som t.ex. Google Earth och hur dessa kan fungera som stöd i dialogen mellan politiker, allmänhet och andra aktörer i samhällsplaneringsprocessen. Resultaten visar på intressanta möjligheter exempelvis när det gäller visualisering av 3D-information.

Ed Parsons deltagande ingår som en del i den seminariedag som fått namnet ”Nya verktyg för planeringsprocesser och informationsspridning kopplad till geografin”.

PRESSTRÄFF MED PARSONS
Ed Parsons finns tillgänglig för intervjuer mellan klockan 8.00 och 9.00 på UMESTAN, Hus 17, lokal Karlavagnen. Där finns även Lars-Göran Boström, Planeringschef i Umeå kommun för att svara på frågor kring vilka möjligheter kommunen ser med användande av modern informationsteknologi i exempelvis samrådsprocesser. Pressträffen klockan 08.00 inleds av Robin Johansson, projektledare för projektet Livingspace vid Umeå kommun, som ger en kort presentation av seminariedagen.

Den som vill kan välja att delta på delar av, eller hela seminariet som är öppet för media.
Tider och program bifogas.

Datum: Torsdag 9 augusti, 2007.
Tid: 09.00-13.00 (Pressträff med Parsons 08.00)
Plats: UMESTAN, Hus 17, lokal Karlavagnen.

FAKTA/BAKGRUND
Dagens sökmotorer på Internet blir allt mer avancerade och nya produkter och tjänster utvecklas i snabb takt. Ett område där det händer mycket är spridning och presentation av geografisk information i form av satellitbilder, kartor kopplat till annan lägesbunden information och användning av tredimensionella modeller av byggnader.

Utvecklingsavdelningen vid Umeå kommun har tittat närmare på möjligheten att nyttja den nya tekniken inom samhällsplaneringen och studerat hur allmänt tillgängliga applikationer som till exempel Google Earth kan fungera som stöd i dialogen mellan politiker, allmänhet och andra aktörer vid arbetet med att ta fram exempelvis en fördjupad översiktsplan eller en detaljplan.

I en förstudie, kallad Livingspace som medfinansierats av Länsstyrelsen och påbörjats under 2007, undersöks vad som krävs för att tillgängliggöra en översiktsplaneprocess via internet.

Resultaten visar att Google Earth, och kanske även Microsofts motsvarighet Virtual Earth, ger mervärden till dialogen som är intressanta att i praktiska tillämpningar studera vidare. Möjlighet finns också att förstärka kommunikationen, som bygger på högupplösta flygbilder, med 3D-modeller, video samt bilder.~

PROGRAM FÖR SEMINARIEDAGEN

09:00 - 09:15 INTRODUKTION
Robin Johansson, Projektledare Livingspace, Dreamspace.

09:15 – 10:15 MODERNA PLANERINGSMETODER– användning av Google Earth och virtuella 3D-modeller i fysisk planering Lars-Göran Boström, Planeringschef Umeå kommun.

10.15- 10.45 Kaffe och smörgås.

10:45 – 11:30 VIA BALTICA NORDICA – EN VISION ATT VIRTUALISERA Aurora Moberg, Chef för Strategisk Utveckling, Umeå kommun.

11:30 – 12:15 GOOGLE EARTH AS A STRATEGIC TOOL FOR COMMUNICATION Ed Parsons, Geospatial Technologist, Google Earth (Anförandet hålls på engelska).

12:15 – 13:00 SUMMERING

För mer information kontakta:
Robin Johansson
Projektledare Umeå kommun
070-3228508

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se