Skip to main content

Gymnasie- och vuxenutbildningen tar sitt informationsansvar för unga som varken arbetar eller studerar

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 12:00 CEST

Kommunens revisorer har granskat arbetet med ungdomar under 20 år som varken arbetar eller studerar. Ansvaret för detta, det så kallade kommunala informationsansvaret, ligger på gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Revisorerna ger nämnden ett gott betyg och menar att det finns en tillräcklig styrning, ledning och kontroll inom det här området.

Enligt revisorerna finns en väl fungerade organisation där gymnasieskolan har informationsansvaret och Ungdomstorget ansvarar för de insatser som genomförs. Via Ungdomstorget finns även en naturlig samverkan med andra aktörer och myndigheter. För närvarande pågår en översyn kring hur arbetet med det kommunala informationsansvaret ska organiseras och utvecklas i kommunen.

För mer information kontakta:
Hans Lindberg (S)
Ordförande
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Sture Eriksson (KD)
Vice ordförande
076-814 60 43
sture.eriksson@umea.se

Andreas Moberg
Kommunikatör
070-633 28 22
andreas.moberg@umea.se