Skip to main content

Hallå senior! Snart kommer årets tidning

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2013 06:00 CEST

Nu släpper Umeå kommun ett nytt nummer av tidningen Hallå senior. Tidningen riktar sig till medborgare i Umeå kommun som är 65 år och äldre. Tidningen kommer ut en gång per år och
skickas ut till cirka 14 000 seniorer i början av juni.

Tema: äldreomsorg

En av tidningens grundidéer är att underlätta för seniorer vid en eventuell omställning i livssituation. Varje upplaga har ett tema, tidigare år har tidningen bland annat handlat om teknik, boende och
hälsa. I år är temat äldreomsorg och innehåller exempelvis intervjuer med bland annat personal inom hemtjänsten. En anhörig delar också med sig av sina erfarenheter av att ha en förälder boende på ett äldreboende.

– Vi vet ju att många som är pensionsåldern har frågor och funderingar kring hur det kan vara om man behöver hjälp, och därför fördjupar vi oss i ämnet. Hur det fungerar när hemtjänstens personal kommer hem och besöker till exempel, berättar Anna-Karin Jonsson, representant från kommunala
pensionärsrådet som deltar tidningens redaktion.

Hallå senior! innehåller även omfattande information om service som är särskilt intressant för seniorer — mötesplatser, aktiviteter och stödinsatser, som kommunen och andra aktörer erbjuder.

– Det finns så mycket att engagera sig i, och förutom att det är stimulerande och roligt att ta del av aktiviteter så är det också viktigt att hålla sig aktiv som senior. Det kan också vara bra att informera sig om vilket stöd som finns i kommunen, så att man är förberedd ifall man själv eller en närstående behöver hjälp, säger Marianne Hedström, representant från kommunala pensionärsrådet.

Tidningen ges ut av Umeå kommun och är framtagen tillsammans med kommunala pensionärsrådet, som består av representanter från de lokala rikspensionärsorganisationerna.

Mer information

Anna-Karin Jonsson
kommunala pensionärsrådet
070-513 31 93

Marianne Hedström
kommunala pensionärsrådet 
070-205 77 25

Annelie Johansson
kommunikatör
Umeå kommun
070-316 03 83
annelie.johansson@umea.se