Skip to main content

​Halvårsplus för Umeå för tredje året i rad

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2017 13:15 CEST

Efter en ökning med 490 personer under det första halvåret 2017 uppgår Umeås befolkning till 123 382 invånare. För tredje året i rad uppvisar Umeå positiva siffror vid halvårsskiftet, trots att många studenter avslutar sina studier under vårterminen och då flyttar härifrån.

Antalet födda (771) ligger marginellt högre än de senaste åren medan antalet döda (453) är högre än tidigare år. Detta har att göra med att Umeå har en åldrande befolkning och alltfler kommer in i åldrarna där dödsriskerna är större. Sammantaget ger detta ett födelsenetto som är något lägre än de senaste 10 årens resultat.

I ett längre perspektiv har befolkningsförändringen under första halvåret ofta varit negativ. I år redovisar Umeå en flyttningsvinst som i kombination med ett positivt födelsenetto ger en ökning.

Bostadsbyggande
Under det första halvåret färdigställdes 514 nya bostäder. Dessa fördelar sig på 79 villor, 378 hyreslägenheter, 42 bostadsrättslägenheter samt 15 lägenheter genom ombyggnationer i befintligt bostadsbestånd. Uppskattningen i dagsläget är att det under helåret 2017 kommer att färdigställas cirka 1 100 lägenheter i Umeå kommun.

Länet i övrigt
I Västerbottens län visar flera kommuner en befolkningsökning. Efter Umeå ökar Skellefteå mest med 205 personer uteslutande beroende på överskottet från utlandet. Därefter kommer Lycksele (+103). Malå (+22), Vännäs (+20) och Robertsfors (+15). Övriga kommuner minskar sin befolkning.

223 av 290 kommuner ökar
På grund av den höga invandringen till Sverige under 2015 har trycket på Migrationsverket varit högt. Under 2017 kommer den stora majoriteten av asylsökande att bli kommunplacerade i landets kommuner. Detta bidrar starkt till att befolkningen ökar i 223 av landets 290 kommuner. I vanlig ordning ökar storstadskommunerna med tillhörande kranskommuner mest. Umeås ökning på 490 personer ligger på medelmåttlig nivå i jämförelse med andra universitets- och högskolekommuner: Uppsala (+1 983), Västerås (+1 460), Örebro (+1 446), Växjö (+683), Linköping (+521), Lund (+512), Sundsvall (+292) och Luleå (-31).

Mer information:

Daniel Levisson
statistiker
Umeå kommun
090-16 12 57
070-699 44 80
daniel.levisson@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.